10/1993

Annettu Helsingissä 8 päivänä tammikuuta 1993

Liikenneministeriön päätös liikennetarvikkeiden asennus- ja korjausluvan ehdoista annetun liikenneministeriön päätöksen muuttamisesta

Liikenneministeriö on

kumonnut 21 päivänä elokuuta 1992 liikennetarvikkeiden asennus- ja korjausluvan ehdoista annetun liikenneministeriön päätöksen (817/92) 19 §:n 4 ja 5 momentin, sekä

muuttanut 10 §:n 1 momentin, 11, 15, 16 ja 18 §:n, 19 §:n 2 ja 3 momentin sekä 20 §:n seuraavasti:

10 §
Laitteet ja ohjeet

1. Sillä, joka suorittaa taksamittarien asennuksia ja korjauksia, on oltava taksamittarin valmistajan tai tämän edustajan taikka Autorekisterikeskuksen ajoneuvohallinnon yksikön tarkastustehtävään valtuuttaman katsastustoimipaikan hyväksymä taksamittarin asennuksessa ja korjauksessa tarvittava tekninen laitteisto.


11 §
Henkilökunta

Asennus-, säätö- ja korjaustyöstä vastuullisella henkilöllä on oltava sellainen koulutus tai kokemus, joka mittarin valmistajan tai maahantuojan taikka Autorekisterikeskuksen ajoneuvohallinnon yksikön tarkastustehtävään valtuuttaman katsastustoimipaikan antaman selvityksen perusteella on katsottava riittäväksi.

15 §
Henkilökunta

Asennus- ja korjaustyöstä vastuullisella henkilöllä on oltava sellainen koulutus tai kokemus, joka piirturin valmistajan tai maahantuojan taikka Autorekisterikeskuksen ajoneuvohallinnon yksikön tarkastustehtävään valtuuttaman katsastustoimipaikan antaman selvityksen perusteella on katsottava riittäväksi.

16 §
Laitteet ja varusteet

Lupaluokasta riippuen ajopiirtureiden asennuksiin ja korjauksiin oikeuttavan luvan hakijalla tulee olla seuraavat varusteet:


Laitteet ja varusteet:            Lupa:
a) piirturin valmistajan hyväksymät tai
  Autorekisterikeskuksen ajoneuvohallinnon
  yksikön tarkastustehtävään valtuuttaman
  katsastustoimipaikan riittäviksi
  toteamat testauslaitteet piirturin ja
  sen kellon tarkistamiseksi         A
b) piirturin kotelon sinetöimiseksi
  tarvittavat välineet ja tarvikkeet     A
c) tekniset tiedot piirturista ja sen
  asennuksesta, säädöstä ja korjauksesta   A
d) tiekierrosluvun laskin           A ja B
e) tarpeelliset asennustyökalut        A ja B
f) rengaspaineen mittari           A ja B
g) sekuntikello                A ja B
h) sinetöintipihdit              A ja B

18 §
Rajoitukset toiminnassa

A-luvan haltija ei ole oikeutettu suorittamaan sellaisten ajoneuvojen ajopiirtureiden asennuksia, korjauksia, säätöjä ja tarkistuksia sinetöinteineen, jotka ovat luvan haltijan omistuksessa tai hallinnassa tai joiden käytöstä luvan haltija muutoin vastaa. Rajoitus ei koske autoliikkeen tai automaahantuojan omistamia myytävänä tai asiakkaan käyttöön varustettavana olevia autoja.

19 §
Luvan myöntäminen

2. Autorekisterikeskuksen ajoneuvohallinnon yksiköllä on oikeus erityisestä syystä määräajaksi sallia poikkeuksia tässä päätöksessä tarkoitetuista luvan myöntämisen edellytyksistä ehdolla, että asennus- ja korjaustyö voidaan puutteista huolimatta suorittaa asianmukaisesti.

3. Lopetettaessa luvanvarainen toiminta on tästä tehtävä ilmoitus Autorekisterikeskuksen ajoneuvohallinnon yksikölle.

20 §
Luvan peruuttaminen

Mikäli luvan haltijan ei enää todeta täyttävän luvan ehtoja tai toimintaa ei muutoin harjoiteta annettujen säädösten tai määräysten mukaisesti, voi Autorekisterikeskuksen ajoneuvohallinnon yksikkö kuultuaan ainakin luvan haltijaa peruuttaa luvan määräajaksi tai kokonaan.


Tämä päätös tulee voimaan 15 päivänä tammikuuta 1993.

Helsingissä 8 päivänä tammikuuta 1993

Liikenneministeri
Ole Norrback

Apulaisosastopäällikkö
Reino Lampinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.