9/1993

Annettu Helsingissä 8 päivänä tammikuuta 1993

Asetus liikennetarvikkeiden kaupasta, asennuksesta ja korjauksesta annetun asetuksen muuttamisesta

Liikenneministerin esittelystä

kumotaan liikennetarvikkeiden kaupasta, asennuksesta ja korjauksesta 5 päivänä tammikuuta 1979 annetun asetuksen (9/79) 7 § sekä

muutetaan 5, 6 ja 8 § seuraavasti:

5 §

Ennen 4 §:ssä mainitun liikennetarvikkeen asennukseen ja korjaukseen oikeuttavan luvan myöntämistä Autorekisterikeskuksen ajoneuvohallinnon yksikön tulee pyytää lausunto hakijan kotipaikan katsastustoimipaikalta.

6 §

Edellä 4 §:ssä mainittujen liikennetarvikkeiden asennukseen ja korjaukseen luvan saaneiden henkilöiden, yhteisöjen ja laitosten toimintaa valvoo Autorekisterikeskuksen ajoneuvohallinnon yksikkö.

Valvonta toteutetaan vähintään joka toinen vuosi suoritettavin tarkastuksin. Tarkastuksien suorittajia ovat Autorekisterikeskuksen ajoneuvohallinnon yksikön tarkastustehtävään valtuuttamat ajoneuvon katsastajat.

Tarkastuksen suorittajan tulee viipymättä ilmoittaa suoritetusta tarkastuksesta ja siinä havaituista puutteista ja laiminlyönneistä Autorekisterikeskuksen ajoneuvohallinnon yksikölle, jonka tulee ilmoituksen saatuaan ryhtyä tarvittaviin toimenpiteisiin.

8 §

Muutoksenhausta Autorekisterikeskuksen ajoneuvohallinnon yksikön liikennetarvikelain tai tämän asetuksen nojalla tekemään päätökseen on voimassa, mitä Autorekisterikeskuksesta annetussa laissa säädetään.


Tämä asetus tulee voimaan 15 päivänä tammikuuta 1993.

Helsingissä 8 päivänä tammikuuta 1993

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Liikenneministeri
Ole Norrback

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.