5/1993

Annettu Helsingissä 3 päivänä joulukuuta 1992

Valtiovarainministeriön päätös valtion työntekijöiden matkakustannusten korvaamisesta annetun valtiovarainministeriön päätöksen muuttamisesta

Valtiovarainministeriö on valtioneuvoston ministeriöiden lukumäärästä ja yleisestä toimivallasta annetun lain (78/22) 3 §:n nojalla muuttanut joulukuun 20 päivänä 1991 antamansa päätöksen (1658/91) 9 §, 15 § ja 19 § seuraavasti.

9 §

Työntekijän tai toimihenkilön omalla tai hallitsemallaan kulkuneuvolla asianomaisella luvalla tekemästä matkasta suoritetaan matkustamiskustannusten korvausta 1.1.Ä 31.12.1993 väliseltä ajalta seuraavasti:

Autolla: Kunkin kalenterivuoden mittaisen ajokilometrien laskentakauden

- 5 000 ensimmäiseltä kilometriltä 158 penniä kilometriltä; ja

- seuraavilta kilometreiltä 140 penniä kilometriltä.

Edellä mainitut kilometrikorvaukset suoritetaan korotettuina seuraavissa tapauksissa:

1) 14 pennillä silloin kun tehtävien suorittaminen edellyttää perävaunun kuljettamista autoon kiinnitettynä ja 30 pennillä silloin kun tehtävien suorittaminen edellyttää asuntovaunut kuljettamista autoon kiinnitettynä, ja

2) 4 pennillä silloin kun

a) työntekijä tai toimihenkilö joutuu kuljettamaan autossaan koneita tai laitteita, joiden paino ylittää 80 kiloa tai joiden koko on suuri,

b) työntekijä tai toimihenkilö on työtehtäviensä vuoksi joutunut autossaan kuljettamaan koiraa, tai

3) 15 pennillä silloin kun työntekijän tai toimihenkilön työtehtävien hoito edellyttää liikkumista autolla metsäautotiellä tai muulta liikenteeltä suljetulla tierakennustyömaalla, kyseisten kilometrien osalta.

Moottoriveneellä: 176 penniä kilometriltä

Moottorikelkalla: 114 penniä kilometriltä

Moottoripyörällä: 94 penniä kilometriltä

Moottoripolkupyörällä: 67 penniä kilometriltä

Muulla tavalla: 36 penniä kilometriltä

Ajokilometrien laskentakausi vaihtuu seuraavan kerran 1.1.1994.

15 §

Päiväraha suoritetaan

1) osapäivärahana 1.1.Ä31.12.1993 väliseltä ajalta 72 markkaa jokaiselta päivärahaan oikeuttavalta matkavuorokaudelta, josta matkaan on käytetty 14 §:n 1 momentin 1 ja 2 kohdassa mainitut vähimmäisajat, ja

2) kokopäivärahana 1.1.Ä31.12.1993 väliseltä ajalta 161 markkaa jokaiselta päivärahaan oikeuttavalta matkavuorokaudelta, josta matkaan on käytetty 14 §:n 2 momentissa mainittu vähimmäisaika.

Tämän päätöksen 1 §:n 5 momentissa tarkoitetuissa tapauksissa voidaan 1 momentin määräyksistä poiketa työehtosopimuksin erityisten syiden niin vaatiessa.

19 §

Edellä 18 §:ssä tarkoitettujen majoittumiskorvausten enimmäismäärät matkavuorokautta kohti ovat vuonna 1993 seuraavat:

Helsingin, Espoon, Vantaan ja
Kauniaisten kaupungit           450,-
Muut kunnat                400,Ä.

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1993.

Helsingissä 3 päivänä joulukuuta 1992

Valtiovarainministeri
Iiro Viinanen

Hallitusneuvos
Erkki Määttänen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.