3/1993

Annettu Helsingissä 8 päivänä tammikuuta 1993

Asetus varmuusvarastointimaksusta annetun asetuksen 3 ja 5 §:n muuttamisesta

Valtiovarainministerin esittelystä

muutetaan varmuusvarastointimaksusta 25 päivänä huhtikuuta 1984 annetun asetuksen (315/84) 3 §:n 1 momentti ja 5 § seuraavasti:

3 §

Huoltovarmuuskeskuksen tulee varmuusvarastointimaksulain 5 §:n 9 kohdan nojalla päättää varmuusvarastointimaksusta vapauttamisen edellytyksenä olevan turvavaraston riittävyydestä ja pyydettäessä antaa turvavarastointisopimuksen tehneelle yritykselle edellä 2 §:n 2 momentissa tarkoitettu päätös.


5 §

Tarkempia määräyksiä tämän asetuksen soveltamisesta antaa tarvittaessa 3 §:n osalta Huoltovarmuuskeskus ja muutoin valtiovarainministeriö.


Tämä asetus tulee voimaan 15 päivänä tammikuuta 1993. Sitä sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 1993.

Helsingissä 8 päivänä tammikuuta 1993

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Ministeri
Ilkka Kanerva

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.