1708/1992

Annettu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 1992

Verohallituksen päätös vuonna 1993 sovellettavien ennakonpidätysperusteiden voimaantulosta

Verohallitus on 28 päivänä marraskuuta 1959 annetun ennakkoperintälain (418/59) 11 §:n nojalla, sellaisena kuin se on 17 päivänä joulukuuta 1982 annetussa laissa (946/82) ja 30 päivänä joulukuuta 1992 annetun vuoden 1993 veroasteikkolain (1538/92) 6 §:n 2 momentin nojalla määrännyt:

1 §

Palkasta, eläkkeestä ja muista ennakkoperintälain 5 §:ssä tarkoitetuista suorituksista, jotka maksetaan 1.1.Ä31.3.1993, ennakonpidätys toimitetaan joulukuun 31 päivänä 1992 voimassa olleiden pidätysprosenttien tai verotoimiston vuodelle 1993 määräämien pidätysprosenttien mukaan. Ennakonpidätyksen määrä lasketaan kuitenkin siten, ettei siinä oteta huomioon vuonna 1992 maksettuja suorituksia ja niistä toimitettuja ennakonpidätyksiä.

Ennakonpidätys palkasta toimitetaan 1 momentista poiketen vuoden 1993 alusta maaliskuun loppuun vuoden 1992 veroperusteiden mukaan siten, että palkasta toimitettavaa ennakonpidätystä varten määrättyjä henkilökohtaisia pidätysprosentteja alennetaan 1 prosenttiyksiköllä.

Ennakonpidätys eläkkeestä toimitetaan 1 momentista poiketen vuoden 1993 alusta maaliskuun loppuun vuoden 1992 veroperusteiden mukaan siten, että eläkkeen ennakonpidätysprosenttia korotetaan 1 prosenttiyksiköllä, jos henkilökohtainen pidätysprosentti ylittää 10 prosenttia ja 2 prosenttiyksiköllä, jos henkilökohtainen pidätysprosentti ylittää 25 prosenttia.

Myös verotoimiston ennakkoperintälain 16 §:n nojalla antaman muutosverokortin pidätysprosenttia alennetaan ja korotetaan edellä mainitulla tavalla, jos muutos on laskettu vuoden 1992 veroperusteiden mukaisena.

Ennakonpidätys muista ennakonpidätyksenalaisista suorituksista toimitetaan vuoden 1993 alusta maaliskuun loppuun vuoden 1992 veroperusteiden mukaan muuttamattomana.

2 §

Huhtikuun 1 päivänä tai sen jälkeen vuonna 1993 maksettaviin palkkoihin sovelletaan vuodelle 1993 vahvistettuja pidätysprosentteja. Jos verokortissa on määräys, jonka mukaan pidätysprosentti nousee tulojen kasvaessa (ns. portaikkoverokortti), ennakonpidätyksen määrää laskettaessa otetaan huomioon 1.4.1993 jälkeen myös 1.1.Ä31.3.1993 maksetut palkat. Muulloin 1.4.1993 ennakonpidätyksen määrää laskettaessa ei oteta huomioon 1.1.Ä31.3.1993 maksettuja palkkoja eikä niistä toimitettuja ennakonpidätyksiä.

3 §

Poiketen 1 §:n 2, 3 ja 4 momentista verokortin henkilökohtaista pidätysprosenttia ei alenneta eikä koroteta 1.1.Ä31.3.1993:

1) jos ennakonpidätysprosenttiin on annettu muutos vuonna 1993,

2) jos pidätysprosentti on maksettavaan määrään perustuva tai muu verohallituksen päätökseen (1705/92) perustuva kaavamainen prosentti.

4 §

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1993.

Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 1992

Pääjohtaja
Jukka Tammi

Ylitarkastaja
Marja Liisa Manner

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.