1688/1992

Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 1992

Laki ammatillisista aikuiskoulutuskeskuksista annetun lain 4 ja 16 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan ammatillisista aikuiskoulutuskeskuksista 31 päivänä elokuuta 1990 annetun lain (760/90) 4 §:n 2 momentti ja 16 §:n 1 momentti,

näistä 16 §:n 1 momentti sellaisena kuin se on 3 päivänä elokuuta 1992 annetussa laissa (720/92), seuraavasti:

4 §
Ylläpitämislupa

Aikuiskoulutuskeskuksen ylläpitämisoikeuden saa luovuttaa toiselle opetusministeriön luvalla.

16 §
Opiskelijan kotikunnan korvaus

Aikuiskoulutuskeskuksessa järjestettyyn opetustoimen viranomaisen ostamaan ammatilliseen peruskoulutukseen ja jatkolinjoina annettavaan koulutukseen osallistuvan opiskelijan kotikunta on velvollinen suorittamaan korvauksen valtiolle. Korvaus määrätään vuosittain valtion ammatillisten oppilaitosten keskimääräisten todennäköisten oppilasta kohti laskettujen kustannusten perusteella noudattaen, mitä kotikunnan maksuosuudesta opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetussa laissa valtion ammatillisten oppilaitosten opiskelijoiden osalta säädetään. Korvausta määrättäessä ei oteta huomioon perustamishankkeista aiheutuneita menoja.Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1993.

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

HE 315/92
SiVM 15/92

Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 1992

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Opetusministeri
Riitta Uosukainen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.