1683/1992

Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 1992

Laki kansanopistojen valtionavusta annetun lain 1 ja 2 a §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan kansanopistojen valtionavusta 13 päivänä heinäkuuta 1984 annetun lain (542/84) 1 §:n 2 momentti sekä

lisätään 2 a §:ään, sellaisena kuin se on 3 päivänä elokuuta 1992 annetussa laissa (724/92), uusi 2 momentti seuraavasti:

1 §

Kansanopistossa voidaan järjestää myös ammatillista perus- ja lisäkoulutusta. Tästä koulutuksesta on lisäksi soveltuvin osin voimassa, mitä ammatillisista oppilaitoksista annetussa laissa (487/87) ja sen nojalla säädetään tai määrätään.

2 a §

Peruskoululinjoilla 1 momenttia sovelletaan vain niihin opiskelijoihin, jotka ovat opintojen aloittamisvuoden loppuun mennessä täyttäneet kahdeksantoista vuotta tai jotka eivät ole suorittaneet peruskoulun koko oppimäärää.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1993. Lain 2 a §:n 2 momenttia sovelletaan 1 päivänä elokuuta 1993 tai sen jälkeen aloitettuihin opintoihin peruskoululinjalla.

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

HE 297/92
SiVM 13/92

Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 1992

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Opetusministeri
Riitta Uosukainen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.