1671/1992

Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 1992

Valtioneuvoston päätös työterveyshuollon ja muun terveydenhuollon kustannusten korvausperusteista annetun päätöksen 7 §:n muuttamisesta

Valtioneuvosto on sosiaali- ja terveysministeriön esittelystä muuttanut työterveyshuollon ja muun terveydenhuollon kustannusten korvausperusteista 14 päivänä joulukuuta 1978 annetun päätöksen (988/78) 7 §:n, seuraavasti:

7 §
Työnantajan kustantama muu työterveyshuolto ja muu terveydenhuolto

Jos työnantaja on kustannuksellaan järjestänyt palveluksessaan oleville sellaisia työterveyshuoltolaissa tarkoitettuja työterveyshuoltopalveluja, joiden järjestämiseen hänellä ei ole ollut velvollisuutta, työterveyshuollon kustannuksina korvataan edellä 2-6 §:ssä tarkoitetut, työpaikan olosuhteet huomioon ottaen tarpeellisina ja kohtuullisina pidettävät kustannukset.


Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1993

Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 1992

Sosiaali- ja terveysministeri
Jorma Huuhtanen

Ylilääkäri
Matti Lamberg

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.