1667/1992

Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 1992

Valtioneuvoston päätös eräiden eläkesäätiöiden valvontaa koskevien tehtävien siirtämisestä eläketurvakeskukselle

Valtioneuvosto on sosiaali- ja terveysministeriön esittelystä päättänyt 2 päivänä joulukuuta 1955 annetun eläkesäätiölain (469/55) 34 a §:n nojalla, sellaisena kuin se on 8 päivänä heinäkuuta 1961 annetussa laissa (398/61):

1 §

Eläketurvakeskukselle siirretään tarkastuksien suorittaminen työntekijäin eläkelain (395/61) mukaista toimintaa yksinomaan tai muun toiminnan ohella harjoittavissa eläkesäätiöissä. Eläketurvakeskuksen on valvottava tässä pykälässä tarkoitettujen eläkesäätiöiden toimintaa siltä osin kuin tarkastukset ja valvonta liittyvät työntekijäin eläkelain mukaiseen toimintaan. Eläketurvakeskuksen on erityisesti valvottava sitä, että työntekijäin eläkelain 13 §:ssä tarkoitettu luottovakuutus on otettu.

2 §

Eläkesäätiölain 25 §:ssä sosiaali- ja terveysministeriölle toimitettaviksi määrätyt kertomukset liitteineen on 1 §:ssä tarkoitetun eläkesäätiön toimitettava eläketurvakeskukselle. Eläkesäätiön on eläketurvakeskuksen määräämässä kohtuullisessa ajassa annettava sille toiminnastaan muitakin tietoja, jotka ovat tarpeen eläketurvakeskuksen harjoittaman valvonnan suorittamista varten.

3 §

Kun 1 §:ssä tarkoitettu eläkesäätiö tekee sosiaali- ja terveysministeriölle sääntöjen vahvistusta koskevan hakemuksen, ministeriön on hankittava eläketurvakeskuksen lausunto siitä, ovatko säännöt eläketurvan osalta työntekijäin eläkelain mukaiset.

4 §

Eläketurvakeskuksen on viipymättä tehtävä sosiaali- ja terveysministeriölle ne esitykset, joihin eläkesäätiöiden valvonnassa ilmenneet seikat saattavat antaa aihetta.

5 §

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1993.

Tällä päätöksellä kumotaan eräiden avustuskassojen ja eläkesäätiöiden rekisteröimistä ja valvontaa koskevien tehtävien siirtämisestä eläketurvakeskukselle 3 päivänä toukokuuta 1962 annettu valtioneuvoston päätös (316/62).

Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 1992

Sosiaali- ja terveysministeri
Jorma Huuhtanen

Ylitarkastaja
Juhani Turunen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.