1666/1992

Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 1992

Asetus liikennevakuutusasetuksen 7 §:n muuttamisesta

Sosiaali- ja terveysministerin esittelystä

muutetaan 17 päivänä heinäkuuta 1959 annetun liikennevakuutusasetuksen (324/59) 7 § sellaisena kuin se on osittain muutettuna 12 päivänä marraskuuta 1965 annetussa laissa (590/65), seuraavasti:

7 §

Liikennevakuutuslain 15 §:n mukaisesti otetusta liikennevakuutuksesta on toimitettava rekisteriin merkittävien moottoriajoneuvojen osalta todistus ajoneuvon rekisteröintiasioiden hoitajalle.

Ajoneuvon rekisteröintiasioiden hoitajan on viipymättä tehtävä asianomaiselle vakuutusyhtiölle liikennevakuutussopimuksen lakkaamista varten ilmoitus seuraavissa tapauksissa:

1) kun ajoneuvo poistetaan rekisteristä;

2) kun ajoneuvon omistaja siirtäessään vakuutuksensa toiseen yhtiöön esittää entisen vakuutusyhtiön kirjallisen ilmoituksen vakuutussopimuksen päättymisestä ja samalla antaa todistuksen vakuutuksen ottamisesta toisessa yhtiössä;

3) kun ajoneuvon rekisteröintiasioiden hoitaja on saanut ajoneuvon entiseltä omistajalta ajoneuvon luovutuksesta sellaisen ilmoituksen, joka on merkittävä rekisteriin;

4) kun ajoneuvon rekisteröintiasioiden hoitajalle omistajan vaihtumisesta rekisteriin ilmoitettaessa annetaan todistus vakuutuksen ottamisesta.

Vakuutusyhtiölle tehtävään ilmoitukseen on ajoneuvon rekisteröintiasioiden hoitajan merkittävä 1 momentissa mainitussa todistuksessa olevat, liikennevakuutusta koskevat tiedot ja rekisteriin tehdyn muutoksen peruste sekä lisäksi 2 momentin 1 kohdassa mainituissa tapauksissa, milloin ajoneuvo poistettiin rekisteristä, sekä 3 ja 4 kohdissa mainituissa tapauksissa, milloin ajoneuvon omistusoikeus siirtyi uudelle omistajalle.

Jollei moottoriajoneuvoa varten myönnetty liikennevakuutus ole ollut voimassa omistusoikeuden alkamispäivästä lähtien, tulee ajoneuvon rekisteröintiasioiden hoitajan ajoneuvoa rekisteröidessään lähettää siitä ilmoitus liikennevakuutusyhdistykselle hyvikkeen määräämistä varten ajoneuvon vakuuttamatta olon ajalta. Ilmoitusta ei kuitenkaan ole lähetettävä, jos uuden vakuutuksen voimassaolo on alkanut kolmenkymmenen päivän kuluessa rekisteriin merkityn omistusoikeuden vaihtumisesta.

Sosiaali- ja terveysministeriö antaa tarvittaessa tarkempia määräyksiä tässä pykälässä tarkoitetun todistuksen tai ilmoituksen sisällöstä.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1993.

Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 1992

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Sosiaali- ja terveysministeri
Jorma Huuhtanen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.