1639/1992

Annettu Helsingissä 23 päivänä joulukuuta 1992

Liikenneministeriön päätös matkailuautoista ja matkailukoreista annetun liikenneministeriön päätöksen muuttamisesta

Liikenneministeriö on

kumonnut 20 päivänä joulukuuta 1990 matkailuautoista ja matkailukoreista annetun liikenneministeriön päätöksen (1207/90) 19 §:n, sekä

muuttanut 1 §:n, 2 §:n 1 momentin, 9 §:n 1 momentin ja 16 §:n seuraavasti:

1 §

Tämä päätös koskee ajoneuvojen rakenteesta ja varusteista annetun asetuksen (1256/92) 17 §:ssä tarkoitettuja matkailuautoja ja matkailukäyttöön rakennettuja ja varustettuja matkailukoreja. Matkailuauton ja -korin rakenteeseen ja varusteisiin sovelletaan sanottua asetusta, jollei tässä päätöksessä toisin säädetä.

2 §
Matkailuauto

1. Matkailuauto on M1-luokan auto, jossa on ajon aikana käytettäväksi hyväksyttyjä matkustajapaikkoja kuljettajan lisäksi vähintään yksi ja enintään kahdeksan ja joka on rakennettu ja varustettu matkailua varten.


9 §
Ikkunat

1. Muiden kuin ohjaamon ikkunoiden tulee olla kaksinkertaiset, varmuuslasia tai muovista valmistetut. Muut kuin ohjaamon ikkunat saavat olla varmuuslasivaatimuksista poikkeavia muovi-ikkunoita, jos ne täyttävät jonkin ajoneuvoissa käytettäviä ikkunoita koskevan standardin vaatimukset ja ovat standardin mukaisesti merkityt.


16 §
Massat

Matkailuauton omamassaan lasketaan sen lisäksi, mitä ajoneuvojen rakenteesta ja varusteista annetun asetuksen 25 §:ssä on määrätty, käyttöenergialtaan riippumattoman lämmityslaitteen polttoaineen massa mahdollisine irrotettavine säiliöineen sekä käyttövesisäiliön vesi. Mahdollinen jätevesisäiliö otetaan huomioon tyhjänä. Omamassaan lisätään 10 kg asunto-osan lattiapinnan jokaista täyttä neliömetriä kohti. Lattiapinta-ala lasketaan asunto-osan lattiatason korkeudella varsinaisen korin ulkopuolelta mitatun leveyden ja pituuden mukaan.


Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1993.

Helsingissä 23 päivänä joulukuuta 1992

Liikenneministeri
Ole Norrback

Yli-insinööri
Esko Kärki

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.