1638/1992

Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 1992

Asetus asumistukiasetuksen 3 a ja 4 §:n muuttamisesta

Ympäristöministeriön toimialaan kuuluvia asioita käsittelemään määrätyn ministerin esittelystä

muutetaan 23 päivänä kesäkuuta 1975 annetun asumistukiasetuksen 3 a §:n johdantokappale ja 11 kohta,

sellaisina kuin ne ovat 8 päivänä joulukuuta 1989 annetussa asetuksessa (1080/89), sekä

lisätään asetukseen siitä 19 päivänä joulukuuta 1980 annetulla asetuksella (968/80) kumotun 4 §:n tilalle uusi 4 § seuraavasti:

3 a §

Asumistuen saamisen edellytyksenä olevaan pysyvien kuukausitulojen määrään ei lueta seuraavia tuloja:


11) korkeakouluopiskelijoiden opintotuesta annetun lain (111/92) ja opintotukilain (28/72) mukaista opintotukea lukuun ottamatta aikuisopintorahaa.

4 §

Asumistukilain 15 §:n 3 momentin 1 a kohdassa tarkoitetun huomattavan nousun katsotaan tapahtuneen, kun ruokakunnan pysyvät kuukausitulot ovat nousseet vähintään 5 000 markkaa.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1993. Asetuksen 3 a §:ää sovelletaan mainitusta päivästä tai sitä myöhemmästä ajankohdasta myönnettäviin tai tarkistettaviin asumistukiin ja 4 §:ää sovelletaan 1 päivästä huhtikuuta 1993 lukien.

Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 1992

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Ministeri
Pirjo Rusanen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.