1637/1992

Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 1992

Asetus oman asunnon hankintaan myönnettävien lainojen korkotuesta annetun asetuksen 1 §:n muuttamisesta

Ympäristöministeriön toimialaan kuuluvia asioita käsittelemään määrätyn ministerin esittelystä

muutetaan oman asunnon hankintaan myönnettävien lainojen korkotuesta 17 päivänä syyskuuta 1982 annetun asetuksen (672/82) 1 §,

sellaisena kuin se on osittain muutettuna 11 päivänä joulukuuta 1987 annetulla asetuksella (978/87), seuraavasti:

1 §
Korkotukilainan yleiset ehdot

Korkotukilainaksi voidaan hyväksyä asuntosäästösopimuksessa tarkoitettu laina, jonka laina-aika on viisi kertaa säästöaika, kuitenkin vähintään 10 vuotta ja enintään 18 vuotta. Säästöaikaan lasketaan ne kalenterivuosineljännekset, joina tallettaja on tehnyt asuntosäästöpalkkiolain (1634/92) 5 §:n 1 momentissa tarkoitetun talletuksen asuntosäästöpalkkiotilille.

Lainan korko- ja lyhennysmaksut erääntyvät puolivuosittain toukokuun ja marraskuun viimeisenä päivänä, ja niiden yhteismäärän on ensimmäistä ja viimeistä erää sekä koron muutoksista aiheutuvia tarkistuksia lukuun ottamatta oltava koko laina-ajan samansuuruinen tai lainan takaisinmaksun on tapahduttava samansuuruisin lyhennysmaksuin. Lainan saaja ja rahalaitos voivat kuitenkin sopia, että lyhennysmaksuja ei eräänny maksettavaksi enintään kahtena lainavuotena.

Lainan 1 ja 2 momentissa mainittuja ehtoja voidaan lainan saajan suostumuksella muuttaa sen jälkeen, kun korkotukea ei enää makseta.

Rahalaitos voi irtisanoa lainan osaksi tai kokonaan heti takaisin maksettavaksi, jos korkotuen maksaminen lakkautetaan osaksi tai kokonaan.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1993.

Asetuksen 1 §:n 1 ja 4 momenttia sovelletaan vain niihin korkotukilainoihin, jotka myönnetään tämän asetuksen voimaantulon jälkeen tehdyn asuntosäästösopimuksen nojalla. Aikaisemmin tehdyn asuntosäästösopimuksen nojalla myönnettävän korkotukilainan laina-aika on edelleen enintään 15 vuotta.

Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 1992

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Ministeri
Pirjo Rusanen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.