1626/1992

Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 1992

Laki eläkesäätiölain 14 ja 15 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

kumotaan 2 päivänä joulukuuta 1955 annetun eläkesäätiölain (469/55) 14 §:n 2 momentti,

sellaisena kuin se on 4 päivänä kesäkuuta 1982 annetussa laissa (412/82), sekä

muutetaan 15 §:n 1 momentti,

sellaisena kuin se on mainitussa 4 päivänä kesäkuuta 1982 annetussa laissa, seuraavasti:

15 §

Eläkesäätiörekisteriin on merkittävä:

1) säätiön nimi, kotipaikka ja tarkoitus;

2) milloin säännöt ja niihin tehdyt muutokset on vahvistettu ja säätiö merkitty rekisteriin;

3) hallituksen jäsenten nimet ja heidän asuinpaikkansa;

4) kuka tai ketkä ovat oikeutetut kirjoittamaan säätiön nimen; sekä

5) työnantaja, jonka liikkeen tai toiminnan yhteyteen säätiö on perustettu.Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1993.

HE 120/92
LaVM 16/92

Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 1992

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Ministeri
Ole Norrback

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.