1609/1992

Annettu Helsingissä 23 päivänä joulukuuta 1992

Opetusministeriön päätös ylimääräisen valtionavustuksen myöntämisestä maahanmuuttajien tukiopetukseen peruskoulussa ja lukiossa

Opetusministeriö on opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta 3 päivänä elokuuta 1992 annetun lain (705/92) 38 ja 41 §:n nojalla sekä valtioneuvoston opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta 3 päivänä syyskuuta 1992 annetun päätöksen (860/92) 3 §:n nojalla päättänyt:

1 §
Soveltamisala ja valtionavun määrä

Kunnalle tai rekisteröidylle yhdistykselle voidaan myöntää enintään 86 % ylimääräistä valtionavustusta todellisista ja hyväksyttävistä opettajien palkkauskustannuksista ja niihin liittyvistä lakisääteisistä maksuista, jotka ovat aiheutuneet Ruotsista ja muualta ulkomailta muuttaneiden peruskoulun ja lukion oppilaiden tukiopetuksen järjestämisestä valtion talousarvioon tarkoitusta varten varatun määrärahan rajoissa.

Valtionavustusta suoritetaan enintään kolmesta opetustunnista viikossa peruskoulua kohti ja enintään yhdestä opetustunnista viikossa lukiota, iltalukiota ja lukion iltalinjaa kohti. Jos kunnan kouluissa tai yksityisessä koulussa on paljon ulkomailta tulleita tukiopetuksen tarpeessa olevia oppilaita, voi koulujen ylläpitäjä hakea opetusministeriöltä lisää valtionavustukseen oikeutettuja tukiopetustunteja.

2 §
Myöntäminen

Valtionavun myöntää opetusministeriö hakemuksesta vuosittain jälkikäteen.

Opetushallitus antaa tarvittaessa ohjeet valtionavun hakemisesta.

3 §
Erinäiset määräykset

Tukiopetus on tarkoitettu annettavaksi etupäässä niille oppilaille, joiden maahantulosta on kulunut enintään kaksi vuotta.

4 §

Tässä päätöksessä tarkoitetun tukiopetuksen kustannuksia ei oteta huomioon opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain (705/92) mukaisia yksikköhintoja laskettaessa.

5 §
Voimaantulo

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1993 ja on voimassa 31 päivään joulukuuta 1993.

Helsingissä 23 päivänä joulukuuta 1992

Opetusministeri
Riitta Uosukainen

Hallitusneuvos
Zoe Pohjanvirta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.