1608/1992

Annettu Helsingissä 23 päivänä joulukuuta 1992

Valtioneuvoston päätös pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden opetuksen erityisjärjestelyistä ja ylimääräisen valtionavustuksen myöntämisestä

Valtioneuvosto on opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta 3 päivänä elokuuta 1992 annetun lain (705/92) 38 ja 41 §:n ja valtioneuvoston ohjesäännön (995/43) 13 §:n 2 momentin sekä valtioneuvoston pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden vastaanotosta 23 päivänä joulukuuta 1992 annetun päätöksen (1607/92) 16 §:n nojalla opetusministeriön esittelystä päättänyt:

1 §
Soveltamisala ja valtionavun määrä

Kunta voi järjestää enintään puolen vuoden kestävää ryhmämuotoista valmistavaa opetusta oppivelvollisuusiässä oleville pakolaisille ja turvapaikanhakijoille ja saada opetuksesta aiheutuviin kustannuksiin ylimääräistä valtionavustusta 15.000 markkaa pakolaista tai turvapaikanhakijaa kohti valtion talousarvioon tarkoitusta varten varatun määrärahan rajoissa.

2 §
Opetus

Opetuksessa noudatetaan opetushallituksen vahvistamia pakolaisopetuksen opetussuunnitelman perusteita.

3 §
Myöntäminen

Opetusministeriö myöntää hakemuksesta valtionavustuksen vuosittain jälkikäteen.

Milloin pakolainen tai turvapaikanhakija osallistuu opetukseen peruskoulun lukukautta vastaavaa aikaa lyhyemmän ajan, on valtionavustuksen määrä vastaavasti alempi kuin mitä 1 §:ssä mainitaan.

Opetushallitus antaa tarvittaessa ohjeet valtionavun hakemisesta.

4 §
Erinäiset määräykset

Tässä päätöksessä tarkoitetun opetuksen kustannuksia ei oteta huomioon opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain (705/92) mukaisia yksikköhintoja laskettaessa.

5 §
Voimaantulo

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1993 ja on voimassa 31 päivään joulukuuta 1993.

Milloin ryhmämuotoinen opetus on alkanut ennen tämän päätöksen voimaantuloa, voidaan opetusta jatkaa vuonna 1993 enintään puolen vuoden ajan, ei kuitenkaan yhteensä vuotta pidempää aikaa.

Helsingissä 23 päivänä joulukuuta 1992

Opetusministeri
Riitta Uosukainen

Hallitusneuvos
Zoe Pohjanvirta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.