1604/1992

Annettu Helsingissä 23 päivänä joulukuuta 1992

Sosiaali- ja terveysministeriön päätös lasten päivähoidosta perittävien maksujen perusteena olevasta 1. korvausluokan tulorajasta

Sosiaali- ja terveysministeriö on sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista 9 päivänä lokakuuta 1992 annetun asetuksen (912/92) 4 §:n nojalla päättänyt:

1 §

Lasten päivähoito on maksutonta palvelun käyttäjälle tai perheelle, jonka maksukykyä määriteltäessä huomioon otettavat tulot kuukaudessa jäävät alle 1. korvausluokan tulorajan.

2 §

Maksun perusteena olevan 1. korvausluokan tulorajat ensimmäisessä ja toisessa kuntakalleusluokassa ovat seuraavat:

Henkilömäärä Kalleusluokka I Kalleusluokka II
mk/kk mk/kk
2 5 900 5 600
3 7 500 7 100
4 9 200 8 800
5 11 200 10 500
6 12 900 12 000
7 14 400 13 700
8 16 200 15 000

Kun henkilömäärä on suurempi kuin kahdeksan, 1. korvausluokan tulorajaa korotetaan tuhannella markalla kustakin seuraavasta henkilöstä.

3 §

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1993.

Helsingissä 23 päivänä joulukuuta 1992

Sosiaali- ja terveysministeri
Jorma Huuhtanen

Vt. ylitarkastaja
Kari Ilmonen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.