1598/1992

Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 1992

Laki ulkomailla suoritettujen korkeakouluopintojen tuottamasta virkakelpoisuudesta annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

kumotaan ulkomailla suoritettujen korkeakouluopintojen tuottamasta virkakelpoisuudesta 11 päivänä heinäkuuta 1986 annetun lain (531/86) 10 §,

muutetaan 4 §:n 2 momentti sekä 5 §:n 1 ja 2 momentti sekä

lisätään 8 §:ään, sellaisena kuin se on osittain muutettuna 28 päivänä heinäkuuta 1989 annetulla lailla (729/89), uusi 3 momentti seuraavasti:

4 §
Rinnastaminen

Ulkomailla suoritettu korkeakoulututkinto rinnastetaan ensisijaisesti Suomessa suoritettavaan alempaan tai ylempään korkeakoulututkintoon taikka jatkotutkintona suoritettavaan lisensiaatin tai tohtorin tutkintoon ja vain erityisestä syystä tiettyyn, nimeltä mainittavaan korkeakoulututkintoon. Tutkinnon rinnastamisesta säädetään tarkemmin asetuksella.


5 §
Tutkintojen rinnastamisen perusteet

Suomessa suoritettavaan alempaan tai ylempään korkeakoulututkintoon taikka jatkotutkintona suoritettavaan lisensiaatin tai tohtorin tutkintoon rinnastetaan mainitunlaista tutkintoa tasoltaan vastaava ulkomailla suoritettu korkeakoulututkinto.

Tiettyyn, nimeltä mainittavaan korkeakoulututkintoon rinnastetaan sitä tasoltaan ja alaltaan vastaava ulkomailla suoritettu korkeakoulututkinto.


8 §
Rinnastamispäätös

Hakemuksessa on myös esitettävä erityinen syy, jonka vuoksi hakijan opinnot tulisi rinnastaa Suomessa suoritettavaan tiettyyn, nimeltä mainittavaan korkeakoulututkintoon.


Tämä laki tulee voimaan asetuksella säädettävänä ajankohtana.

HE 254/92
SiVM 11/92

Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 1992

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Valtiovarainministeri
Iiro Viinanen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.