1591/1992

Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 1992

Asetus palkkaturva-asetuksen muuttamisesta

Oikeusministerin esittelystä

muutetaan 5 päivänä joulukuuta 1973 annetun palkkaturva-asetuksen (883/73) 7 § sekä

lisätään asetukseen uusi 7 a ja 7 b § seuraavasti:

7 §

Palkkaturva on maksettava työntekijän osoittamalle pankkitilille tai hänen ilmoittamaansa osoitteeseen postisiirron välityksellä viikon kuluessa palkkaturvapäätöksestä.

7 a §

Konkurssipesä voi hakea palkkaturvaa työntekijöiden lukuun, jos työvoimapiirin toimisto on antanut siihen suostumuksensa.

Edellä 1 momentissa tarkoitettuun menettelyyn voidaan suostua, jos:

1) työnantajan palkkakirjanpito on luotettava;

2) konkurssipesällä on riittävät tekniset valmiudet siirtää palkkaturva heti työntekijöiden pankkitileille; sekä

3) työvoimapiirin toimisto, konkurssihallinto ja työntekijät tai heidän edustajansa ovat todenneet palkkaturvana haettavat saatavat perusteeltaan ja määrältään oikeiksi.

7 b §

Palkkaturva maksetaan konkurssipesälle 7 a §:ssä tarkoitetussa tapauksessa bruttomääräisenä. Konkurssipesän on siirtäessään palkkaturvan työntekijöiden tileille samanaikaisesti toimitettava siitä ennakonpidätys ja tilitettävä se lääninverovirastolle.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1993.

Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 1992

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Oikeusministeri
Hannele Pokka

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.