1580/1992

Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 1992

Laki kiinnityksestä kiinteään omaisuuteen annetun asetuksen 22 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan kiinnityksestä kiinteään omaisuuteen 9 päivänä marraskuuta 1868 annetun asetuksen 22 §:n 4 momentti, sellaisena kuin se on 17 päivänä maaliskuuta 1939 annetussa laissa (77/39), seuraavasti:

22 §

Kiinnitetystä tai muutoin saamisen panttina olevasta kiinteistöstä ei tämän saamisen edellä oteta ulos muuta kuin kiinteistöstä menevät julkisoikeudelliset tai julkisoikeudellisessa järjestyksessä maksettaviksi pannut tai niihin verrattavat suoritukset, jotka eivät ole olleet maksamatta 3 momentissa mainittua aikaa kauemmin. Sama oikeus kuin pääomasta on pantinhaltijalla korosta ja muusta säädetystä maksusta, joka ei ole ollut maksamatta pitempää aikaa kuin 3 momentissa on sanottu, niin myös saamisen ulosmittaus- ja muista kuluista.Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1993.

Aikaisempaa lakia sovelletaan edelleen niihin saataviin, joista omaisuus on ulosmitattu ennen tämän lain voimaantuloa, sekä saataviin, joista velkojalla on oikeus vaatia muuten maksu ulosmitatusta omaisuudesta, jos saatava on syntynyt ja omaisuus on ulosmitattu muusta velasta ennen tämän lain voimaantuloa.

HE 181/92
LaVM 13/92

Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 1992

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Oikeusministeri
Hannele Pokka

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.