1484/1992

Annettu Helsingissä 23 päivänä joulukuuta 1992

Asetus asuntotuotantoasetuksen muuttamisesta

Ympäristöministeriön toimialaan kuuluvia asioita käsittelemään määrätyn ministerin esittelystä

muutetaan 9 päivänä helmikuuta 1968 annetun asuntotuotantoasetuksen (88/68) 28 §:n 1 momentti ja 28 b §:n 2 momentti, sellaisina kuin ne ovat 21 päivänä joulukuuta 1990 annetussa asetuksessa (1188/90), sekä

lisätään 28 a §:ään, sellaisena kuin se on mainitussa 21 päivänä joulukuuta 1990 annetussa asetuksessa, uusi 2 momentti seuraavasti:

28 §

Asuntotuotantolain 6 §:n 1 momentin 5 ja 6 kohdassa mainittua tarkoitusta varten myönnetyn asuntolainan ensimmäisen vuosimaksun suuruus määräytyy prosenttiosuutena lainan määrästä asuntotuotantolain 5 §:ssä tarkoitettujen perusteiden mukaan seuraavasti:


Vuosimaksun   Ensimmäinen vuosimaksu
taso       (prosentteina asuntolainasta)
Alin taso          5,75
Keskimmäinen taso      7,00
Ylin taso          8,25


28 a §

Asuntotuotantolain 11 d §:n 1 momentissa ja tämän pykälän 1 momentissa tarkoitettuna kuluttajahintaindeksin muutoksena otetaan huomioon enintään 10 prosenttia.

28 b §

Edellä 1 momentissa mainitun ajan jälkeiseltä ajalta perittävä vuotuinen korko kunkin maaliskuun 1 päivästä seuraavan maaliskuun 1 päivään saakka vastaa 28 a §:ssä tarkoitettua kuluttajahintaindeksin muutosta lisättynä seuraavan taulukon mukaisella prosenttiyksiköllä riippuen siitä, onko asuntolainan vuosimaksu asuntotuotantolain 11 b §:n 3 momentin, 11 e §:n 1 momentin tai 15 c §:n 3 momentin nojalla alimmalla, keskimmäisellä vai ylimmällä tasolla:


Vuosimaksun            Aika (vuosina)
taso            1-10   11-15    16–

Alin taso          2,30
Keskimmäinen taso      3,80    5,70
Ylin taso          5,50    6,00    6,00


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1993.

Tämän asetuksen 28 §:n 1 momenttia ja 28 b §:n 2 momenttia sovelletaan lainoihin, jotka myönnetään tämän asetuksen tultua voimaan. Aikaisemmin myönnettyjen lainojen korkoon sovelletaan edelleen 28 b §:n 2 momenttia sellaisena kuin se on tämän asetuksen tullessa voimaan.

Helsingissä 23 päivänä joulukuuta 1992

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Ministeri
Pirjo Rusanen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.