1478/1992

Annettu Helsingissä 23 päivänä joulukuuta 1992

Maa- ja metsätalousministeriön päätös eräiden maanmittauslaitoksen suoritteiden maksullisuudesta, maksuperusteista ja suoritteista perittävistä maksuista

Maa- ja metsätalousministeriö on 21 päivänä helmikuuta 1992 annetun valtion maksuperustelain (150/92) 8 §:n nojalla päättänyt:

1 §

Maksuttomia julkisoikeudellisia suoritteita ovat päätös ja muu toimituskirja:

1) hallintokantelusta;

2) julkista maksua koskevasta asiasta;

3) viranomaisen sisäistä tai sen alaista hallintoa koskevasta asiasta;

4) asianosaiselle sellaisesta asiasta, jossa hänet on laissa vapautettu suorittamasta maksuja viranomaisen toimenpiteistä tai toimituskirjoista; sekä

5) jos muutoksenhakemusta ei tutkita tai se raukeaa taikka jos asia aineellisia kysymyksiä osaksikaan ratkaisematta palautetaan alemman viranomaisen ratkaistavaksi.

Lisäksi mainittu maksuton suorite on asianosaiselle hänen pyytämättään annettava ote tai jäljennös toimituskirjasta tai muusta viranomaisen hallussa säilytettävästä asiakirjasta.

2 §

Maksullisia julkisoikeudellisia suoritteita, joiden maksun maanmittaushallitus määrää suoritteen omakustannusarvon mukaan, ovat:

1) rakennus- ja rantakaavan pohjakartan hyväksyminen;

2) tilan nimen muuttaminen; sekä

3) tilan luonnon muuttaminen.

3 §

Maksullisia julkisoikeudellisia suoritteita, joiden maksun suuruudeksi maanmittaushallitus määrää 60 prosenttia suoritteen omakustannusarvosta, ovat:

1) kylän nimen muuttaminen;

2) kyläjaotuksen muuttaminen;

3) tilan tai pakkolunastusyksikön liittäminen valtion metsämaahan;

4) tilan liittäminen pakkolunastusyksikköön;

5) pakkolunastusyksiköiden yhdistäminen omistajan hakemuksesta; sekä

6) tilojen tai tilanosuuksien yhdistäminen.

Mainittuja maksullisia suoritteita, joiden maksun suuruudeksi maanmittauhallitus määrää 40 prosenttia suoritteen omakustannusarvosta, ovat:

1) hakemuksen hylkääminen 1-6 kohdassa ja 2 §:ssä tarkoitetuissa asioissa; sekä

2) toimitushakemuksen hylkääminen.

4 §

Julkisoikeudellisista suoritteista perittävät kiinteät maksut ovat:


 1) maarekisterinote arkilta        65 mk
 2) maanmittaushallituksen päätös muusta 
  valituksesta kuin julkista maksua 
  koskevasta perustevalituksesta 	 300 mk

5 §

Muut maksulliset suoritteet, jotka maanmittaushallitus hinnoittelee liiketaloudellisin perustein ovat:

1) kiintopisteaineistot;

2) ilma- ja satelliittikuva-aineistot sekä niiden julkaisuluvat;

3) maastokartta-aineistot ja kartastot sekä niiden käyttöoikeuksien luovutukset;

4) paikkatietojen yhteiskäytön palvelut;

5) ohjelmistojen ja niiden käyttöoikeuksien luovutukset;

6) koulutuspalvelut;

7) konsultointipalvelut ja selvitykset;

8) todistukset;

9) otteet ja jäljennökset;

10) asiakirjojen ja muun aineiston lähettäminen ja postitus;

11) tilauksesta suoritettavat toimialaan kuuluvat suoritteet, jotka ovat muita kuin 1-10 kohdassa mainittuja suoritteita;

12) julkaisut; sekä

13) muut edellä mainittuihin verrattavat suoritteet.

6 §

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1993.

Ennen tämän päätöksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 23 päivänä joulukuuta 1992

Maa- ja metsätalousministeri
Martti Pura

Ylitarkastaja
Raimo Vajavaara

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.