1477/1992

Annettu Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 1992

Maa- ja metsätalousministeriön päätös kotimaisen rukiin ja vehnän jauhatusvelvollisuudesta

Maa- ja metsätalousministeriö on kotimaisen viljan menekin edistämisestä 18 päivänä huhtikuuta 1958 annetun lain (168/58) 2 §:n 1 momentin nojalla päättänyt:

1 §

Myllyliikkeen, joka harjoittaa omistamansa viljan kauppajauhatusta ja käyttää jauhatuksessa sekä kotimaista että ulkomaista ruista tai vehnää, on toistaiseksi tässä jauhatuksessa käytettävä kotimaista ruista vähintään 90 % ja kotimaista vehnää 100 % laskettuna kunakin tilityskautena jauhetun vastaavan viljalajin kokonaismäärästä.

Edellä 1 momentissa sanotusta poiketen voi asianomainen myllyliike käyttää jauhatukseen kotimaisen rukiin hintaisena ostamaansa ulkomaista ruista kotimaisen rukiin sijasta niin, että tässä jauhatuksessa käytetään kotimaista ruista vähintään 60 % laskettuna tilityskautena jauhetun rukiin kokonaismäärästä.

2 §

Myllyliikkeen, joka jauhattaa toiselle kuuluvaa viljaa maksua vastaan ja käyttää valtion viljavaraston kanssa tekemänsä jauhatussopimuksen perusteella jauhatukseen myös ulkomaista ruista tai vehnää, on toistaiseksi tässä jauhatuksessa käytettävä kotimaista ruista vähintään 90 % ja kotimaista vehnää 100 % laskettuna kunkin jauhattajan samalla kertaa jauhattaman vastaavan viljalajin kokonaismäärästä.

3 §

Tämä päätös ei koske

1) keksi- ja lakritsijauhon eikä tärkkelyksen valmistusta ulkomaisesta vehnästä;

2) makaronituotteiden raaka-aineeksi tuodun ulkomaisen vehnän jauhatusta;

3) vientituotteisiin menevän jauhon valmistusta ulkomaisesta rukiista tai vehnästä; eikä

4) valtion viljavaraston rehuksi jauhettavaksi myymän ulkomaisen rukiin ja vehnän jauhatusta.

4 §

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1993 ja sillä kumotaan kotimaisen rukiin ja vehnän jauhatusvelvollisuudesta 24 päivänä syyskuuta 1990 annettu maa- ja metsätalousministeriön päätös.

Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 1992

Maa- ja metsätalousministeri
Martti Pura

Vanhempi hallitussihteeri
Esko Laurila

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.