1471/1992

Annettu Helsingissä 23 päivänä joulukuuta 1992

Asetus luopumiseläkeasetuksen 4 a ja 10 §:n muuttamisesta

Maa- ja metsätalousministerin esittelystä

muutetaan 29 päivänä maaliskuuta 1974 annetun luopumiseläkeasetuksen (258/74) 4 a §:n 2 momentti ja 10 §, sellaisina kuin ne ovat, 4 a §:n 2 momentti 28 päivänä huhtikuuta 1989 annetussa asetuksessa (361/89) ja 10 § 28 päivänä joulukuuta 1990 annetussa asetuksessa (1306/90), seuraavasti:

4 a §

Maatilan viljankuivaamoa ja maataloustuotevarastoa on oikeus käyttää muiden maatilojen tarpeisiin. Maataloussihteerin erityisestä syystä antamalla luvalla maatilan muitakin tuotantorakennuksia saadaan käyttää muiden maatilojen tarpeisiin kotieläinten pitopaikkana.

10 §

Eläkkeensaaja on velvollinen ilmoittamaan maatalousyrittäjien eläkelaitokselle:

1) siitä, että hänelle on myönnetty luopumiseläkelain 8 §:n 1 momentissa tarkoitettu eläke;

2) ryhtymisestään harjoittamaan maataloutta suuremmassa laajuudessa kuin luopumiseläkelain 6 a §:n 1 momentissa säädetään; sekä

3) siitä, että maatilasta luovutetaan maata, josta on voimassa jokin luopumiseläkelain 6 §:n 2 momentissa tarkoitettu sitoumus.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1993.

Helsingissä 23 päivänä joulukuuta 1992

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Maa- ja metsätalousministeri
Martti Pura

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.