1470/1992

Annettu Helsingissä 23 päivänä joulukuuta 1992

Asetus työntekijäin eläkeasetuksen 12 a ja 12 c §:n muuttamisesta

Maa- ja metsätalousministerin esittelystä

muutetaan 23 päivänä helmikuuta 1962 annetun työntekijäin eläkeasetuksen (183/62) 12 a §:n 1 momentti ja 12 c §:n 2 momentti,

sellaisina kuin ne ovat 12 päivänä huhtikuuta 1991 annetussa asetuksessa (655/91), seuraavasti:

12 a §

Jos työntekijä 12 §:n 1 momentissa tarkoitettuna ajankohtana sai maatalousyrittäjien eläkelain tai maatalousyrittäjien sukupolvenvaihdoseläkkeestä annetun lain (1317/90) mukaista sukupolvenvaihdoseläkettä, luopumiseläkelain (16/74) mukaista luopumiseläkettä taikka maatalousyrittäjien luopumiskorvauksesta annetun lain (1330/92) mukaista luopumiskorvausta, eläkehakemuksen ratkaisee maatalousyrittäjien eläkelaitos.


12 c §

Eläkehakemuksen ratkaistuaan toimivaltainen eläkelaitos voi siirtää eläkkeeseen liittyvät eläkelaitoksen myöhemmät tehtävät toiselle eläkelaitokselle, joka eri päätöksen perusteella jo maksaa eläkkeensaajalle 12 §:n 2 momentissa tarkoitetun eläkelain, maatalousyrittäjien sukupolvenvaihdoseläkkeestä annetun lain tai luopumiseläkelain mukaista eläkettä taikka maatalousyrittäjien luopumiskorvauksesta annetun lain mukaista luopumiskorvausta.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1993.

Helsingissä 23 päivänä joulukuuta 1992

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Maa- ja metsätalousministeri
Martti Pura

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.