1416/1992

Annettu Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 1992

Opetusministeriön päätös arkistolaitoksen suoritteista perittävistä maksuista

Opetusministeriö on 21 päivänä helmikuuta 1992 annetun valtion maksuperustelain (150/92) 8 §:n nojalla päättänyt arkistolaitoksen suoritteiden maksullisuudesta ja maksuperusteista:

1 §
Maksuttomat suoritteet

Arkistolaitoksen hallussa olevan aineiston ja hakemistojen käyttö arkiston tiloissa on maksutonta.

Maksuttomia ovat lisäksi tarkastukset, lausunnot ja päätökset, joista on säädetty arkistolaissa (184/81) ja arkistoasetuksessa (1012/82).

2 §
Maksulliset julkisoikeudelliset suoritteet

Arkistolaitoksen antamista ja välittämistä kaukolainoista peritään lähetyskustannusten suuruinen maksu.

Lakkautettujen seurakuntien asiakirjojen perusteella annettavista selvityksistä peritään omakustannusarvon mukainen maksu, kun selvitystä tarvitaan virallista tarkoitusta varten.

3 §
Liiketaloudellisesti hinnoiteltavat suoritteet

Muita suoritteita, joiden hinnoittelusta päätetään liiketaloudellisin perustein, ovat jäljenteet, koulutus-, konsultti- ja konservointipalvelut, selvitykset, ellei niiden maksuista erikseen ole muuta säädetty tai määrätty, toimitilojen vuokraaminen sekä arkistotilojen käyttö valtion viranomaisille, jos säilytettävä aineisto on 40 vuotta nuorempaa ja viranomainen jatkaa toimintaansa sekä muut tilauksesta tuotetut suoritteet.

4 §

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1993.

Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 1992

Opetusministeri
Riitta Uosukainen

Korkeakouluneuvos, apulaisosastopäällikkö
Matti Lähdeoja

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.