1415/1992

Annettu Helsingissä 17 päivänä joulukuuta 1992

Valtioneuvoston päätös kadmiumia ja sen yhdisteitä sisältäviä tuotteita ja tarvikkeita koskevista kielloista ja rajoituksista

Valtioneuvosto on 14 päivänä elokuuta 1989 annetun kemikaalilain (744/89) 43 §:n 1 momentin ja 44 §:n nojalla sekä 28 päivänä kesäkuuta 1958 annetun työturvallisuuslain (299/58) 47 §:n nojalla sosiaali- ja terveysministeriön esittelystä päättänyt:

1 §

Tässä päätöksessä määrätään kadmiumia ja sen yhdisteitä sisältäviä tai niillä käsiteltyjä tuotteita ja tarvikkeita koskevista kielloista ja rajoituksista liitteen mukaisesti.

Kadmiumia ja sen yhdisteitä saa käyttää tutkimukseen, jos niiden käyttöä tutkimukseen tai siihen verrattavaan tarkoitukseen ei ole erikseen rajoitettu.

2 §

Tämän päätöksen noudattamista valvovat kemikaalilain valvontaviranomaiset ja työsuojeluviranomaiset kukin omalla toimialallaan.

3 §

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1993.

Kieltoja ja rajoituksia koskevat siirtymäajat sisältyvät päätöksen liitteeseen.

ETA-sopimuksen liite 2: neuvoston direktiivi (91/338/ETY)

Helsingissä 17 päivänä joulukuuta 1992

Sosiaali- ja terveysministeri
Jorma Huuhtanen

Ylitarkastaja
Juha Pyötsiä

Liite

Kadmium (CAS N:o 7440-43-9)ja sen yhdisteet
1.1. Kadmiumia ja sen yhdisteitä ei saa käyttää värjäämään valmiita tuotteita, jotka on valmistettu alla luetelluista aineista ja valmisteista.
- polyvinyylikloridi (PVC) [3904 10] 1)
				[3904 21]
				[3904 22]
- polyuretaani (PUR) [3909 50]
- suurpainepolyeteeni (Ld PE)
 poikkeuksena suurpaine-
 polyeteeni, jota käytetään
 värjätyn väkevöitteen
 valmistukseen 		[3901 10]
- selluloosa-asetaatti (CA)[3912 11]
 				[3912 12]
- selluloosa-asetaatti- 	[3912 11]
 butyraatti (CAB) 	[3912 12]
- epoksihartsit 		[3907 30]
Käyttötavasta tai lopullisesta käyttötarkoituksesta riippumatta on kiellettyä luovuttaa markkinoille lopullisia tuotteita tai tuotteiden osia, jotka on valmistettu yllä luetelluista kadmiumilla värjätyistä aineista ja valmisteista, jos niiden kadmiumpitoisuus (ilmaistuna metallisena kadmiumina) ylittää 0,01 prosenttia muovimateriaalin painosta.
1.2. Edellä kohdassa 1.1 olevat kiellot koskevat 31 päivästä joulukuuta 1995 lukien myös:
(a) valmiita tuotteita, jotka on valmistettu seuraavista aineista ja valmisteista:
- melamiiniformaldehydihartsit (MF) 	[3909 20]
- ureaformaldehydihartsit (UF) 		[3909 10]
- tyydyttämättömät polyesterit (UP) 	[3907 91]
- polyeteenitereftalaatti (PET) 		[3907 60]
- polybuteenitereftalaatti (PBT)
- kirkas peruspolystyreeni 		[3903 11]
 						[3903 19]
- akryylinitriili
 metyylimetakrylaatti (AMMA)
- silloitettu polyeteeni (VPE)
- iskunkestävä polystyreeni
- polypropeeni (PP) 			[3902 10]
(b) maalituotteita 		  [3208] [3209]
Jos kuitenkin maalien sinkkipitoisuus on korkea, niiden epäpuhtautena esiintyvän kadmiumin pitoisuuden on oltava mahdollisimman pieni ja kaikissa tapauksissa korkeintaan 0,1 prosenttia painosta.
1.3. Edellä kohdissa 1.1 ja 1.2 olevat kiellot eivät kuitenkaan koske tarvikkeita, jotka värjätään turvallisuussyistä.
2.1. Kadmiumia ja sen yhdisteitä ei saa käyttää alla lueteltujen vinyylikloridin polymeereistä tai sekapolymeereistä valmistettujen tuotteiden stabiloimiseen:
- pakkausmateriaalit 		   [3923 29 10]
 (kassit, astiat, pullot, 		[3920 41]
 kannet) 					[3920 42]
- toimisto- tai koulutarvikkeet 		[3926 10]
- huonekaluihin, kulkuneuvojen
 koreihin ja vastaavaan
 käytettävät osat 			[3926 30]
- vaatetus ja asusteet
 (mukaan luettuna käsineet) 		[3926 20]
- lattia- ja seinäpinnoitteet 		[3918 10]
- kyllästetyt, pinnoitetut,
 päällystetyt tai laminoidut
 tekstiilit 				[5903 10]
- keinonahka 				  [4202]
- äänilevyt 				[8524 10]
- letkut ja putket ja niiden
 liittimet 				[3917 23]
- heiluriovet
- maantiekulkuneuvot (sisäpinnat,
 ulkopinnat, alusta)
- rakennuksissa tai teollisuudessa
 käytettyjen teräslevyjen pinnoitus
- sähköjohtojen eristeet
Käyttötavasta tai lopullisesta käyttötarkoituksesta riippumatta on kiellettyä luovuttaa markkinoille yllämainittuja valmiita tuotteita tai tuotteiden osia, jotka on valmistettu vinyylikloridien polymeereistä ja sekapolymeereistä ja stabiloitu kadmiumpitoisilla aineilla, jos niiden kadmiumpitoisuus (ilmaistuna metallisena kadmiumina) ylittää 0,01 prosenttia polymeerin painosta.
Kohdassa 2.1 olevat kiellot tulevat voimaan 30 päivänä kesäkuuta 1994.
2.2. Edellä kohdassa 2.1 olevat kiellot eivät kuitenkaan koske turvallisuussyistä kadmiumpohjaisilla stabilisaattoreilla käsiteltyjä valmiita tarvikkeita.
3. Päätöksessä "kadmiumpinnoite" tarkoittaa kaikkia metallipinnalla olevia metallisia kadmiumkerroksia tai -pinnoitteita.
3.1. Kadmiumpinnoitteisia metallituotteita tai tuotteiden osia ei saa käyttää alla luetelluilla aloilla tai luetelluissa käyttökohteissa.
(a) laitteet ja koneet, joita käytetään:
- ruoan tuotannossa 			  [8210]
 						[8417 20]
 						[8419 81]
 						[8421 11]
 						[8421 22]
 						  [8422]
 						  [8435]
 						  [8437]
 						  [8438]
 						[8476 11]
- maataloudessa 				[8419 31]
 						[8424 81]
 					  [8432] [8433]
 					  [8434] [8436]
- jäähdytyksessä ja
 pakastamisessa 				  [8418]
- kirjapainotyössä ja
 kirjansidonnassa 			  [8440]
 						  [8442]
 					      [8443]
(b) laitteet ja koneet, joita käytetään seuraavien tuotteiden tuotannossa:
- taloustarvikkeet 			  [7321]
 						[8421 12]
 						  [8450]
 						  [8509]
 						  [8516]
- huonekalut 			  [8465] [8466]
 					  [9401] [9402]
 					  [9403] [9404]
- saniteettitarvikkeet 			  [7324]
- keskuslämmitys- ja
 ilmastointilaitteet 			  [7322]
 					  [8403] [8404]
 						  [8415]
Käyttötavasta tai lopullisesta käyttötarkoituksesta riippumatta on kiellettyä luovuttaa markkinoille kadmiumpinnoitteisia tuotteita tai tällaisten tuotteiden osia, joita käytetään edellä a- ja b -kohdissa luetelluilla aloilla tai luetelluissa käyttökohteissa, ja tuotteita, jotka valmistetaan edellä b-kohdassa luetelluilla aloilla.
3.2. Edellä kohdassa 3.1 tarkoitettuja kieltoja sovelletaan 30 päivästä kesäkuuta 1995 myös kadmiumpinnoitteisiin tuotteisiin tai tällaisten tuotteiden osiin, kun niitä käytetään alla a- ja b -kohdassa luetelluilla aloilla tai luetelluissa käyttökohteissa, ja tuotteisiin, jotka valmistetaan alla b-kohdassa luetelluilla aloilla:
(a) laitteet ja koneet, joita käytetään seuraavien tuotteiden valmistukseen:
- paperi ja pahvi 				[8419 32]
 						  [8439]
 						  [8441]
- tekstiilit ja vaatteet 			  [8444]
 					  [8445] [8447]
 					  [8448] [8449]
 						  [8451]
 						  [8452]
(b) laitteet ja koneet, joita käytetään seuraavien tuotteiden valmistuksessa:
- teolliset käsittelylaitteet
 ja koneet 			  [8425] [8426]
 						  [8427]
 						  [8428]
 						  [8429]
 						  [8430]
 						  [8431]
- maantie- ja
 maatalousajoneuvot 		    [ryhmä 87]
- rautatiekalusto 			    [ryhmä 86]
- alukset 				    [ryhmä 89]
3.3. Edellä olevat kohdat 3.1 ja 3.2 eivät kuitenkaan koske:
- tuotteita ja tuotteiden osia, joita käytetään ilmailu-, avaruus-, kaivos-, meri- ja ydinvoimatekniikan aloilla, joissa sovelluksilta edellytetään korkeaa turvallisuutta, sekä maantie- ja maatalousajoneuvojen, rautatiekaluston ja alusten turvalaitteissa,
- käyttöalasta riippumatta sellaisia sähköisiä laitteiden osia, joita laitteiden toiminta vaatii.

1) Tullitariffilain (660/87) mukainen HS-nimike

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.