1414/1992

Annettu Helsingissä 18 päivänä joulukuuta 1992

Asetus työvoimatoimikunnasta annetun asetuksen 2 §:n muuttamisesta

Työministerin esittelystä

muutetaan työvoimatoimikunnasta 5 päivänä lokakuuta 1984 annetun asetuksen (689/84) 2 §:n 1 momentti, sellaisena kuin se on 28 päivänä joulukuuta 1990 annetussa asetuksessa (1369/90), seuraavasti:

2 §

Työvoimatoimiston tehtävänä on antaa sosiaalivakuutustoimikuntaa ja työttömyyskassaa sitova lausunto työttömyysturvalain 4 §:ssä ja 13 §:n 2 momentissa säädettyjen työttömyysturvan saamisen työvoimapoliittisten edellytysten täyttymisestä. Työvoimatoimikunta antaa sitovan lausunnon työttömyysturvalain 5 §:n 1 momentin 3, 8 ja 10 kohdassa sekä 2, 5 ja 6 momentissa ja 7-11 §:ssä säädettyjen edellytysten täyttymisestä. Jos kysymys siitä, onko henkilön katsottava olleen lain 9 §:n 4 momentissa tarkoitetulla tavalla poissa työmarkkinoilta, sitovan lausunnon antaa kuitenkin työvoimatoimisto. Edellä tarkoitettu lausunto voidaan antaa elektronisen linjasiirron välityksellä.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1993.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 18 päivänä joulukuuta 1992

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Työministeri
Ilkka Kanerva

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.