1388/1992

Annettu Helsingissä 18 päivänä joulukuuta 1992

Valtiovarainministeriön päätös Suomen tasavallan ja Euroopan talousyhteisön välisessä kaupassa noudatettavien alkuperäsääntöjen eräiden muutosten soveltamisesta

Valtiovarainministeriö on Suomen tasavallan sekä Euroopan talousyhteisön ja Euroopan hiili- ja teräsyhteisön välisessä kaupassa sovellettavista alkuperäsäännöistä 29 päivänä joulukuuta 1973 annetun lain (996/73) nojalla päättänyt:

1 §

Suomen tasavallan ja Euroopan talousyhteisön välisessä kaupassa sovelletaan 5 päivänä lokakuuta 1973 allekirjoitetun sopimuksen tarkoittaman sekakomitean tämän päätöksen liitteenä olevaa, alkuperäsääntöjen muutosta koskevaa päätöstä n:o 3/92 1 päivästä marraskuuta 1992, niin kuin siitä on sovittu.

2 §

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1993.

Helsingissä 18 päivänä joulukuuta 1992

Valtiovarainministeri
Iiro Viinanen

Vanhempi hallitussihteeri
Sakari Alasalmi

LIITE

SUOMI-EEC -SEKAKOMITEAN PÄÄTÖS n:o 3/92 1)

jolla muutetaan "alkuperätuotteet"-käsitteen määrittelyä ja hallinnollisen yhteistyön muotoja koskevaa 3 pöytäkirjaaTehty 19 päivänä marraskuuta 1992

Sekakomitea,

joka ottaa huomioon Suomen tasavallan ja Euroopan talousyhteisön välillä Brysselissä 5 päivänä lokakuuta 1973 allekirjoitetun sopimuksen,

joka ottaa huomioon "alkuperätuotteet"-käsitteen määrittelyä ja hallinnollisen yhteistyön muotoja koskevan 3 pöytäkirjan, jäljempänä "3 pöytäkirja", ja etenkin sen 28 artiklan,

joka ottaa huomioon, että 3 pöytäkirjan III liitteen luettelossa oleva alkuperäsääntö, jota sovelletaan turkisnahasta tehtyihin HS-nimikkeen 43.03 vaatteisiin, vaatetustarvikkeisiin ja muihin tavaroihin, edellyttää valmistusta HS-nimikkeen 43.02 yhdistämättömistä parkituista tai muokatuista turkisnahoista;

joka ottaa huomioon, että alaviitteen nojalla HS-nimikkeen 43.02 suslikin (suzluki), harmaan Siperian oravan ja hamsterin yhdistettyjen nahkojen käyttö oli kuitenkin sallittua 31 päivään maaliskuuta 1990 saakka;

joka katsoo, että on tarkoituksenmukaista ottaa tämä alkuperäsääntöjen poikkeus uudelleen käyttöön kahden vuoden määräajaksi ja sallia myös Siperian maaoravan (burunduki), ruskean siiselin (pechaniky), kiinanaurinkomäyrän (pahmi) ja kiinalaisen karitsan ja kiinalaisen vohlan nahkojen käyttö,

on päättänyt:

1 artikla

Suomen ja Euroopan talousyhteisön välisen sopimuksen 3 pöytäkirjan III liitteen luetteloon lisätään tämän päätöksen liitteenä olevan luettelon alaviite 1).

2 artikla

Tätä päätöstä sovelletaan 1 päivästä marraskuuta 1992.

1) Voimassa olevat Suomi-EEC -sopimuksen 3 pöytäkirjaa koskevat aikaisemmat sekakomitean päätökset 1/88 (456/88), 2-5/88 (1092/88), 2/89 (852/89), 1-4/90 (709/90), 1-2/91 (1314/91), 3/91 (60/92) ja 1-2/92 (854/92)


Liite

Luettelo valmistuksesta tai käsittelystä, joka on suoritettava ei-alkuperäaineksille, jotta valmis tuote saa alkuperäaseman

HS-  Tuote             Ei-alkuperäainesten
nimike                valmistus tai
                   käsittely, joka antaa
                   alkuperäaseman
1   2               3
43.03 Vaatteet, vaatetustarvikkeet
    ja muut tavarat turkisnahasta Valmistus nimikkeen
                   43.02 yhdistämättö-
                   mistä parkituista
                   tai muokatuista
                   turkisnahoista 1)

1) 31 päivään lokakuuta 1994 saakka saa käyttää nimikkeen 43.02 yhdistettyjä suslikin (suzluki), harmaan Siperian oravan, hamsterin, Siperian maaoravan (burunduki), ruskean siiselin (pechaniky), kiinanaurinkomäyrän (pahmi) ja kiinalaisen karitsan ja kiinalaisen vohlan nahkoja.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.