1379/1992

Annettu Helsingissä 18 päivänä joulukuuta 1992

Asetus Liettuan kanssa sijoitusten edistämisestä ja suojelusta tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta ja sen eräiden määräysten hyväksymisestä annetun lain voimaantulosta

Ulkoasiainministeriön toimialaan kuuluvia asioita käsittelemään määrätyn ministerin esittelystä säädetään:

1 §

Vilnassa 12 päivänä kesäkuuta 1992 Suomen tasavallan hallituksen ja Liettuan tasavallan hallituksen välillä sijoitusten edistämisestä ja suojelusta tehty sopimus, jonka eräät määräykset on hyväksytty 4 päivänä joulukuuta 1992 annetulla lailla (1378/92) ja jonka tasavallan presidentti on hyväksynyt niin ikään 4 päivänä joulukuuta 1992 ja jonka hyväksymistä koskevat nootit on vaihdettu 9 päivänä joulukuuta 1992, tulee voimaan 8 päivänä tammikuuta 1993 niin kuin siitä on sovittu.

2 §

Liettuan kanssa sijoitusten edistämisestä ja suojelusta tehdyn sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä 4 päivänä joulukuuta 1992 annettu laki (1378/92) ja tämä asetus tulevat voimaan 8 päivänä tammikuuta 1993.

(Sopimusteksti on julkaistu Suomen säädöskokoelman sopimussarjan n:ossa 119/92)

Helsingissä 18 päivänä joulukuuta 1992

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Ministeri
Pertti Salolainen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.