1347/1992

Annettu Helsingissä 18 päivänä joulukuuta 1992

Asetus eroraha-asetuksen muuttamisesta annetun asetuksen voimaantulosäännöksen muuttamisesta

Valtiovarainministerin esittelystä muutetaan 28 päivänä joulukuuta 1990 annetun eroraha-asetuksen muuttamisesta annetun asetuksen (1392/90) voimaantulosäännös, sekä lisätään voimaantulosäännökseen uusi 2 momentti seuraavasti:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1991 ja se on voimassa 31 päivään joulukuuta 1994. Sitä sovelletaan ammattikoulutusrahan osalta edunsaajaan, joka aloittaa koulutuksen asetuksen voimaantulopäivänä tai sen jälkeen. Jos koulutus kuitenkin alkaa 1 päivänä elokuuta 1990 tai sen jälkeen ja jatkuu yhdenjaksoisena voidaan ammattikoulutusrahaa suorittaa asetuksen voimaantulon jälkeiseltä koulutuksen ajalta.

Sen estämättä mitä 1 momentissa säädetään, asetuksen 4 a §:n 1 momentti on kuitenkin voimassa 31 päivään joulukuuta 1994.

Helsingissä 18 päivänä joulukuuta 1992

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Valtiovarainministeri
Iiro Viinanen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.