1321/1992

Annettu Helsingissä 18 päivänä joulukuuta 1992

Laki eräiden väliaikaisesti maahan tuotujen ajoneuvojen tullittomuudesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §
Soveltamisala

Tätä lakia sovelletaan Tanskassa, Norjassa ja Ruotsissa rekisteröityyn kuorma-autoon ja siihen kytkettyyn perävaunuun, jota käytetään ajoneuvon rekisteröintimaan viranomaisen antaman maan sisäiseen liikenteeseen oikeuttavan kuljetusluvan nojalla liikenteeseen Suomessa taikka tavaroiden kuljetukseen Suomeen tai Suomesta.

2 §
Maahantuonti

Edellä 1 §:ssä tarkoitettu ajoneuvo saadaan tuoda tullialueelle väliaikaisesti tullitta ja muitta veroitta, jollei ajoneuvon tuonti liity ajoneuvon ostoon ulkomaalta.

3 §
Maastavienti

Kun ajoneuvon käyttö 1 §:ssä mainittuun tarkoitukseen on päättynyt, ajoneuvo on vietävä tullialueelta noudattaen, mitä tulliverolain (575/78) 18 §:ssä väliaikaisesti tullitta tullialueelle tuodusta tavarasta säädetään.

4 §
Erinäiset säännökset

Ajoneuvon maahantuonnin ja maastaviennin yhteydessä suoritettavasta tulliselvityksestä ja muutenkin on, jollei tässä laissa toisin säädetä, soveltuvin osin voimassa, mitä tullilaissa (573/78) ja tulliverolaissa tai niiden nojalla väliaikaisesti tullitta tullialueelle tuodusta tavarasta säädetään.

5 §
Muutoksenhaku

Tämän lain nojalla annettuun päätökseen haetaan muutosta noudattaen, mitä tullilaissa säädetään.

6 §
Voimaantulo

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1993.

Lakia sovelletaan ajoneuvoihin, jotka tuodaan maahan lain voimaantulopäivänä tai sen jälkeen ja joiden käyttö 1 §:ssä tarkoitettuun liikenteeseen päättyy viimeistään 31 päivänä joulukuuta 1993.

HE 245/92
VaVM 59/92

Helsingissä 18 päivänä joulukuuta 1992

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Valtiovarainministeri
Iiro Viinanen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.