1317/1992

Annettu Helsingissä 11 päivänä joulukuuta 1992

Asetus liikunta-asetuksen muuttamisesta

Opetusministeriön toimialaan kuuluvia asioita käsittelemään määrätyn ministerin esittelystä

kumotaan 28 päivänä joulukuuta 1979 annetun liikunta-asetuksen (1085/79) 1-3 ja 7 §,

näistä 2 § sellaisena kuin se on 22 päivänä joulukuuta 1983 annetussa asetuksessa (1147/83), sekä

muutetaan 9 § seuraavasti:

9 §

Ennen valtionavustuksen myöntämistä opetusministeriö voi suorittaa edellisenä vuonna avustusta saaneelle järjestölle valtionavustuksen ennakkoa enintään järjestön edellisenä vuonna valtionavustuksena saaman määrän.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1993.

Helsingissä 11 päivänä joulukuuta 1992

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Ministeri
Tytti Isohookana-Asunmaa

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.