1267/1992

Annettu Helsingissä 11 päivänä joulukuuta 1992

Asetus sotilasoikeudenkäyntiasetuksen 2 §:n muuttamisesta

Puolustusministerin esittelystä

muutetaan 16 päivänä joulukuuta 1983 annetun sotilasoikeudenkäyntiasetuksen (964/83) 2 §:n 1 momentti seuraavasti:

2 §

Maanpuolustusalueen komentajan on hyvissä ajoin ilmoitettava hovioikeudelle sen tuomiopiirin alueella toimivan sotilasoikeudenkäyntiasioita käsittelevän alioikeuden sotilasjäsenen toimikauden tai palvelussuhteen päättymisestä taikka tämän siirtymisestä palvelukseen alioikeuden tuomiopiirin ulkopuolelle. Samalla maanpuolustusalueen komentajan on tehtävä esitys uuden sotilasjäsenen tai varajäsenen määräämiseksi.Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1993.

Helsingissä 11 päivänä joulukuuta 1992

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Puolustusministeri
Elisabeth Rehn

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.