1259/1992

Annettu Helsingissä 4 päivänä joulukuuta 1992

Asetus vaarallisten aineiden kuljettamisesta tiellä annetun asetuksen muuttamisesta

Liikenneministerin esittelystä

muutetaan vaarallisten aineiden kuljettamisesta tiellä 14 päivänä helmikuuta 1992 annetun asetuksen (146/92) 2 § ja 16 §:n 2 momentti seuraavasti:

2 §
Toimivaltaiset viranomaiset

Suomessa toimivaltaisia viranomaisia ovat liikenneministeriö, Autorekisterikeskuksen ajoneuvohallinnon yksikkö, teknillinen tarkastuskeskus muiden kuin radioaktiivisten aineiden osalta ja säteilyturvakeskus radioaktiivisten aineiden osalta siten kuin siitä tässä asetuksessa ja liikenneministeriön päätöksessä vaarallisten aineiden kuljettamisesta tiellä (147/92) tarkemmin määrätään.

16 §
Ajoneuvon hyväksyminen

Edellä 1 momentissa tarkoitetun katsastuksen tai ADR-sopimuksen tarkoittaman ajoneuvon hyväksynnän suorittaa vain Autorekisterikeskuksen ajoneuvohallinnon yksikön valtuuttama katsastuksen suorittaja.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1993.

Helsingissä 4 päivänä joulukuuta 1992

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Liikenneministeri
Ole Norrback

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.