1254/1992

Annettu Helsingissä 10 päivänä joulukuuta 1992

Valtioneuvoston päätös työministeriön eräiden virkojen nimien muuttamisesta sekä perustamisesta ja lakkauttamisesta

Valtioneuvosto on työministeriön esittelystä 24 päivänä lokakuuta 1986 annetun valtion virkamieslain (755/86) 6 §:n 1 momentin ja 7 §:n nojalla, sellaisina kuin ne ovat 3 päivänä huhtikuuta 1992 annetussa laissa (306/92), päättänyt:

1 §

Vuoden 1992 ensimmäisen ja kolmannen lisätalousarvion mukaisesti muutetaan sekä perustetaan ja lakkautetaan jäljempänä mainitut työministeriön peruspalkkaiset virat 31.12.1992 lukien.

2 §

Muutetaan:

Luku- Nykyinen virkanimike  Palkka- Uusi virkanimike
määrä            luokka
1   hallitusneuvos
   toimistopäällikkönä  A 29  hallitusneuvos
1   toimistopäällikkö   A 28  neuvotteleva
                   virkamies
3 §

Perustetaan:

Luku- Viran nimi       Palkka-
määrä            luokka
1   neuvotteleva
   virkamies       A 28

Lakkautetaan:

Luku- Viran nimi       Palkka-
määrä            luokka
5   toimistopäällikköä   A 28
1   neuvotteleva
   virkamies       S 27

4 §

Toimenpiteisiin tällä päätöksellä perustetun viran täyttämiseksi saadaan ryhtyä jo ennen sen perustamisajankohtaa.

5 §

Tämä päätös tulee voimaan 16 päivänä joulukuuta 1992.

Helsingissä 10 päivänä joulukuuta 1992

Työministeri
Ilkka Kanerva

Vanhempi hallitussihteeri
Mikko Salmenoja

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.