1240/1992

Annettu Helsingissä 11 päivänä joulukuuta 1992

Asetus vankeinhoitolaitoksesta annetun asetuksen muuttamisesta

Oikeusministerin esittelystä

muutetaan vankeinhoitolaitoksesta 14 päivänä helmikuuta 1986 annetun asetuksen (134/86) 3 §:n 1 momentin 6 kohta, 5 §:n 2 momentti, 24 §:n 1 momentti, 35 §:n 1 momentin 5 kohta ja 45 §:n 1 momentin 6 kohta,

sellaisina kuin ne ovat, 3 §:n 1 momentin 6 kohta 13 päivänä helmikuuta 1987 annetussa asetuksessa (135/87), 5 §:n 2 momentti 13 päivänä lokakuuta 1989 annetussa asetuksessa (905/89) sekä 24 §:n 1 momentti, 35 §:n 1 momentin 5 kohta ja 45 §:n 1 momentin 6 kohta 28 päivänä elokuuta 1992 annetussa asetuksessa (819/92), sekä

lisätään 3 a §:ään, sellaisena kuin se on muutettuna mainituilla 13 päivänä helmikuuta 1987 ja 28 päivänä elokuuta 1992 annetuilla asetuksilla sekä 31 päivänä joulukuuta 1987 annetulla asetuksella (1230/87), uusi 2 momentti, jolloin nykyinen 2 momentti siirtyy 3 momentiksi, seuraavasti:

3 §

Oikeusministeri ratkaisee:


6) asiat, jotka koskevat elinkaudeksi vankeuteen tuomitun vangin avolaitokseen määrää- mistä tai laskemista vapaaksi laitoksen ulkopuolella hoidettavaksi sekä tällaisen vangin poistumis-, siviilityö- ja opintoluvan myöntämistä ja peruuttamista, jollei ministeri ole määrännyt asiaa vankeinhoito-osaston tai vankilan johtajan ratkaistavaksi; sekä


3 a §

Ylijohtaja päättää myös vankeinhoitolaitoksen virkamiesten palkkauksista siltä osin kuin asia on säädetty oikeusministeriön ratkaistavaksi.


5 §

Valvonta- ja koulutustoimiston päällikkö ja oikeusministerin määräämä muu esittelijä ratkaisevat ilman esittelyä asiat, jotka koskevat vankien sijoitusta rangaistuslaitoksiin vahvistettujen sijoitusohjeiden mukaisesti, jollei ministeri ole määrännyt asiaa vankilan johtajan ratkaistavaksi.

24 §

Johtajan tehtävänä on ratkaista kaikki laitoksen toimintaa koskevat asiat, jotka eivät kuulu vankilan johtokunnan tai vankilan muun virkamiehen taikka muun viranomaisen ratkaistaviksi. Johtajan tai hänen määräämänsä virkamiehen tehtävänä on lisäksi laitoksen puolesta kantaa ja vastata saamis- ja korvausasioissa sekä asioissa, jotka koskevat vankilan hallintaan määrättyä kiinteistöä.


35 §

Vankeinhoitolaitoksessa voi olla seuraavia virkoja:


5) työliikkeenjohtaja, ylityönjohtaja, ylifaktori, konepäällikkö, työnjohtaja, osastonhoitaja, tilanhoitaja ja työsiirtolan päällikkö;


45 §

Kelpoisuusvaatimuksena on:


6) sosiaalityöntekijällä sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusehdoista annetun asetuksen (804/92) mukainen sosiaalityöntekijän kelpoisuus taikka virkaan sovettuva korkeakoulututkinto tai vankeinhoidon jatkotutkinto tai sitä vastaava aikaisempi tutkinto ja tutkinnon lisäksi hankittu riittävä sosiaalityön tuntemus;Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1993.

Helsingissä 11 päivänä joulukuuta 1992

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Oikeusministeri
Hannele Pokka

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.