Finlex.fi-sivuston kysely
Finlex.fi-sivustoa ollaan uudistamassa. Haluaisimme kuulla mielipiteesi siitä, mikä tällä hetkellä toimii hyvin ja mikä ei. Kyselyyn vastaaminen vie noin 5 minuuttia.
Siirry kyselyyn: https://q.surveypal.com/Finlex.fi-kysely

1225/1992

Annettu Helsingissä 24 päivänä marraskuuta 1992

Liikenneministeriön päätös maaseudun linja-autoliikenteelle myönnettävästä peruskorvauksesta

Liikenneministeriö on luvanvaraisesta henkilöliikenteestä tiellä 15 päivänä helmikuuta 1991 annetun lain (343/91) 29 §:n 3 momentin nojalla päättänyt:

1 §
Maaseutuliikenteen peruskorvaus

Valtion tulo- ja menoarviossa osoitetusta määrärahasta myönnetään luvanvaraisesta henkilöliikenteestä tiellä annetun lain 23 §:n 2 kohdan nojalla valtionapuna peruskorvausta vuoden 1993 aikana ajettavalle linja-autoliikenteelle siten kuin tässä päätöksessä määrätään.

2 §
Peruskorvauksen myöntämisen edellytykset

Peruskorvausta voidaan myöntää linjaliikenteelle.

Peruskorvaus voidaan olla myöntämättä tai sen määrää voidaan alentaa, mikäli liikenne on yleisen edun kannalta epätaloudellisesti tai epätarkoituksenmukaisesti järjestettyä.

Peruskorvausta ei myönnetä linja-autojen pikavuoroliikenteelle eikä liikenteelle, jonka liikenneluvan on myöntänyt pääkaupunkiseudun yhteistyövaltuuskunta tai luvanvaraisesta henkilöliikenteestä tiellä annetun asetuksen (347/91) 2 §:ssä mainittu paikallinen lupaviranomainen.

3 §
Hakumenettely

Peruskorvausta hakee linjaliikenneluvan haltija.

Peruskorvausta koskevat hakemukset tulee toimittaa liikenneministeriöön 30.9.1993 mennessä. Hakemuksesta tulee ilmetä hakija, ajokilometrien määrä vuonna 1993 eriteltynä liikenneluvittain ja postisiirtotili, jolle peruskorvaus halutaan suoritettavan.

Peruskorvauksen ennakkoa koskevat hakemukset tulee toimittaa liikenneministeriöön 31.12.1992 mennessä. Hakemuksesta tulee ilmetä 2 momentissa mainitut tiedot sekä selvitys niistä liikennelupien muutossuunnitelmista, joilla on vaikutusta ajokilometrien määrään vuoden 1993 aikana.

4 §
Myöntäminen

Peruskorvauksen myöntää liikenneministeriö.

5 §
Peruskorvauksen määrä

Peruskorvauksen ennakkoa voidaan maksaa 36,0 penniä liikenneluvasta ilmenevää kilometriä kohden.

Liikenneministeriö päättää peruskorvauksen lopullisesta määrästä joulukuussa 1993, kun vuonna 1993 ajettavan 2 §:n mukaiset edellytykset täyttävän liikenteen kokonaismäärä on tiedossa.

6 §
Maksatus

Liikenneministeriö maksaa ennakkoerät maalis-, touko-, heinä- ja syyskuussa. Ennakoiden maksatuksessa otetaan huomioon vuoden 1993 aikana ajokilometrien määrässä tapahtuvat oleelliset muutokset.

Peruskorvauksen lopullisen määrän mukainen maksuerä, josta on vähennetty maksetut ennakot, maksetaan joulukuussa 1993.

7 §
Valvonta

Liikenneministeriö valvoo myöntämänsä peruskorvauksen käyttöä.

8 §
Voimassaolo

Tämä päätös koskee 1.1.1993-31.12.1993 ajettavaa liikennettä. Päätös tulee voimaan edellyttäen, että vuoden 1993 valtion talousarvio hyväksytään tätä koskevilta osin hallituksen esittämässä muodossa.

Helsingissä 24 päivänä marraskuuta 1992

Liikenneministeri
Ole Norrback

Osastopäällikkö, hallitusneuvos
Harri Cavén

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.