1224/1992

Annettu Helsingissä 3 päivänä joulukuuta 1992

Valtioneuvoston päätös arseeni- ja elohopeayhdisteiden sekä dibutyylitinavetyboraatin käytön rajoittamisesta

Valtioneuvosto on 14 päivänä elokuuta 1989 annetun kemikaalilain (744/89) 43 §:n 1 momentin ja 44 §:n nojalla ympäristöministeriön esittelystä päättänyt:

1 §

Arseeniyhdistettä ja sitä sisältävää valmistetta ei saa käyttää:

1) estämään eliöiden kasvua vedenalaisilla pinnoilla aluksessa, kalankasvatuslaitoksen laitteessa tai välineessä eikä muussakaan kokonaan tai osittain veteen sijoitettavassa laitteessa tai välineessä;

2) muuhun puunsuojaukseen kuin tyhjö- tai painekyllästämiseen kuparin, kromin ja arseenin epäorgaanisten suolojen liuoksin (CCA-kyllästein); eikä

3) teollisuuden jäähdytys-, prosessi- tai jäteveden käsittelyyn.

Arseeniyhdisteellä tai sitä sisältävällä valmisteella käsiteltyä 1 momentin 1 kohdassa tarkoitettua tuotetta sekä 2 kohdassa tarkoitettua muuta kuin CCA-kyllästeillä käsiteltyä puuta ei saa tuoda maahan.

2 §

Elohopeayhdistettä ja sitä sisältävää valmistetta ei saa käyttää:

1) estämään eliöiden kasvua vedenalaisilla pinnoilla aluksessa, kalankasvatuslaitoksen laitteessa tai välineessä eikä muussakaan kokonaan tai osittain veteen sijoitettavassa laitteessa tai välineessä;

2) puunsuojaukseen;

3) tekstiilin tai sen valmistamiseen käytettävän langan kyllästämiseen; eikä

4) teollisuuden jäähdytys-, prosessi- tai jäteveden käsittelyyn.

Elohopeayhdisteellä tai sitä sisältävällä valmisteella käsiteltyjä, 1-3 kohdassa tarkoitettuja tuotteita ei saa tuoda maahan.

3 §

Dibutyylitinavetyboraattia (DBB) ja valmistetta, jossa on vähintään 0,1 painoprosenttia DBB:tä, ei saa luovuttaa käyttöön.

DBB:tä tai sitä sisältävää valmistetta saa kuitenkin luovuttaa vähemmän kuin 0,1 painoprosenttia DBB:tä sisältävän tuotteen valmistukseen.

Tuotteita, joissa on vähintään 0,1 painoprosenttia DBB:tä, ei saa tuoda maahan.

4 §

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1993.

Helsingissä 3 päivänä joulukuuta 1992

Ympäristöministeri
Sirpa Pietikäinen

Ylitarkastaja
Klaus Pfister

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.