1209/1992

Annettu Helsingissä 4 päivänä joulukuuta 1992

Laki sokeriverosta annetun lain 4 ja 12 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan sokeriverosta 7 päivänä joulukuuta 1979 annetun lain (872/79) 4 § ja 12 §:n 1 momentti,

sellaisina kuin ne ovat 21 päivänä marraskuuta 1991 annetussa laissa (1365/91), seuraavasti:

4 §

Sokeriveroa on suoritettava 1,26 markkaa kilolta. Nestemäisen sokerin veronalainen paino on sen kuivapaino.

12 §

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1980. Lakia sovelletaan vuosilta 1980-1993 suoritettavaan sokeriveroon.Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1993.

HE 223/92
VaVM 53/92

Helsingissä 4 päivänä joulukuuta 1992

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Valtiovarainministeri
Iiro Viinanen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.