1195/1992

Annettu Helsingissä 4 päivänä joulukuuta 1992

Asetus valtion virkaehtosopimusasetuksen muuttamisesta

Valtiovarainministerin esittelystä

muutetaan 23 päivänä joulukuuta 1987 annetun valtion virkaehtosopimusasetuksen (1203/87) 9 §:n 2 momentin 5 kohta ja 10 §:n 4 momentin 60 ja 60 a kohdat, sellaisina kuin ne ovat, 9 §:n 2 momentin 5 kohta 18 päivänä syyskuuta 1992 annetussa asetuksessa (878/92) ja 10 §:n 4 momentin 60 ja 60 a kohdat 20 päivänä maaliskuuta 1992 annetussa asetuksessa (243/92), seuraavasti:

9 §
Eräät toimivaltajärjestelyt

5) sosiaali- ja terveysministeriö tarkastuslautakunnan, työttömyysturvalautakunnan, terveydenhuollon oikeusturvakeskuksen ja valtion turvapaikan hakijoiden vastaanottokeskuksen osalta sekä sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus valtion koulukotien, Järvenpään sosiaalisairaalan ja valtion mielisairaaloiden osalta; sekä


10 §
Työnantajavirkamiehet

60) sosiaali- ja terveysministeriö: pakolaistoimiston päällikkö;

60 a) sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus: johtajan virka ja sitä vastaavat ylemmät virat sekä henkilöstöhallinnosta vastaavan yksikön päällikkö ja lakimies;Tämä asetus tulee voimaan 9 päivänä joulukuuta 1992.

Helsingissä 4 päivänä joulukuuta 1992

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Valtiovarainministeri
Iiro Viinanen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.