1189/1992

Annettu Helsingissä 4 päivänä joulukuuta 1992

Laki maidon väliaikaisesta kiintiömaksusta annetun lain 5 ja 27 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan maidon väliaikaisesta kiintiömaksusta 27 päivänä heinäkuuta 1984 annetun lain (569/84) 5 §:n 1 momentti ja 27 §:n 1 momentti,

sellaisina kuin ne ovat, 5 §:n 1 momentti 22 päivänä joulukuuta 1989 annetussa laissa (1257/89) ja 27 §:n 1 momentti 30 päivänä joulukuuta 1991 annetussa laissa (1661/91), seuraavasti:

5 §

Maidon kiintiömaksua on suoritettava kunkin maidontuottajan osalta sen maitolitramäärän perusteella, jolla meijeriin toimitettavan maidon määrä syyskuun 1 päivän ja elokuun 31 päivän välisenä maksukautena ylittää tuottajalle vahvistetun kiintiön. Edellä olevasta poiketen kiintiömaksua peritään kunkin maidontuottajan osalta tammikuun 1 päivän 1992 ja elokuun 31 päivän 1993 välisen ajan käsittävänä maksukautena maitolitramäärästä, joka ylittää tuottajalle vahvistetun luvulla 1,7 kerrotun tuotantokiintion määrän. Meijerin vuodelta 1992 vastaanottamastaan maidosta suorittamat kiintiömaksut palautetaan kiintiömaksuvelvolliselle.


27 §

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1985 ja se koskee tammikuun 1 päivän 1985 ja elokuun 31 päivän 1994 väliseltä ajalta suoritettavia kiintiömaksuja. Asetuksella voidaan säätää tämän lain estämättä kiintiömaksuvelvollisen eduksi poikkeuksia kiintiömaksun suorittamisvelvollisuuden ajankohdasta tämän lain voimaantulon jälkeisen ensimmäisen maksukauden osalta. Tammikuun 1 päivän 1992 ja elokuun 31 päivän 1993 välisenä aikana ei meijeriin toimitetusta kiintiön ylittävästä maidosta peritä kiintiömaksua, jos meijeriin toimitetun maidon määrä on enintään 68 000 litraa.Tämä laki tulee voimaan 9 päivänä joulukuuta 1992.

HE 193/92
MmVM 17/92

Helsingissä 4 päivänä joulukuuta 1992

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Maa- ja metsätalousministeri
Martti Pura

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.