1150/1992

Annettu Helsingissä 27 päivänä marraskuuta 1992

Laki eräiden elinkeinoalojen valtiontakauksista annetun lain 4 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan eräiden elinkeinoalojen valtiontakauksista 4 päivänä heinäkuuta 1963 annetun lain (375/63) 4 §, sellaisena kun se on 3 päivänä huhtikuuta 1992 annetussa laissa (293/92), seuraavasti:

4 §

Takausluottoja ja vastuusitoumuksia saa samanaikaisesti olla voimassa yhteensä enintään 5 000 miljoonan markan määrä, korkoja ja muita pääoman lisäksi mahdollisesti maksettavia suorituksia mukaan lukematta. Ulkomaisen luoton määrä lasketaan Suomen Pankin kyseiselle valuutalle vahvistaman, takauksen antamishetkellä voimassa olevan keskikurssin mukaan. Suomen Pankin kurssilistasta pysyvästi puuttuvan valuutan kurssi lasketaan käyttäen tämän valuutan takauksen antamisajankohtana käypää kansainvälistä kurssia sellaisessa valuutassa, jolle on käytettävissä Suomen Pankin kurssi.

Valtiontakauksen myöntämiseen 1 §:n 4 momentissa tarkoitetulle luotolle on saatava kauppa- ja teollisuusministeriön suostumus, jos luoton määrä on yli 200 miljoonaa markkaa.


Tämä laki tulee voimaan 2 päivänä joulukuuta 1992.

Lain 4 §:n mukaista Suomen Pankin vahvistamaa keskikurssia sovelletaan 18 päivästä syyskuuta 1992 lukien.

HE 257/92
TaVM 40/92

Helsingissä 27 päivänä marraskuuta 1992

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Kauppa- ja teollisuusministeri
Pekka Tuomisto

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.