1141/1992

Annettu Helsingissä 27 päivänä marraskuuta 1992

Asetus valtion koulukodeista annetun asetuksen muuttamisesta

Sosiaali- ja terveysministerin esittelystä

muutetaan 13 päivänä lokakuuta 1978 valtion koulukodeista annetun asetuksen (769/78) 3 ja 4 §:n 1 momentti, 11 §:n 2 momentti ja 32 §, sellaisina kuin ne ovat 22 päivänä helmikuuta 1991 annetussa asetuksessa (417/91), seuraavasti:

3 §

Laitosten toiminnan yleinen johto ja valvonta kuuluu sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskukselle.


4 §

Laitoksessa tulee olla johtokunta, jonka toimikausi on neljä kalenterivuotta. Johtokuntaan kuuluu kahdeksan jäsentä, joista yksi on laitoksen henkilöstön keskuudestaan enintään neljäksi vuodeksi kerrallaan valitsema jäsen. Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus nimittää muut jäsenet ja määrää yhden jäsenistä toimimaan johtokunnan puheenjohtajana. Varapuheenjohtajan valitsee johtokunta keskuudestaan.


11 §

Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus antaa tarvittaessa kuultuaan ensin asiassa opetushallitusta tarkempia ohjeita opetussuunnitelmassa vahvistettujen oppiaineiden opetukseen käytettävistä tuntimääristä.

32 §

Tarkempia ohjeita tämän asetuksen täytäntöönpanosta antaa tarvittaessa sosiaali- ja terveysministeriö. Tarkempia ohjeita laitoksen opetustoiminnasta antaa tarvittaessa opetushallitus yhteistoiminnassa sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskuksen kanssa.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä joulukuuta 1992.

Sosiaali- ja terveyshallituksen tämän asetuksen voimaan tullessa voimassa olleiden säännösten nojalla antamat ohjeet jäävät edelleen voimaan, kunnes sosiaali- ja terveysministeriö kumoaa ne.

Helsingissä 27 päivänä marraskuuta 1992

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Sosiaali- ja terveysministeri
Jorma Huuhtanen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.