1139/1992

Annettu Helsingissä 27 päivänä marraskuuta 1992

Asetus sosiaaliturvan tutkimus- ja kehittämistoiminnan neuvottelukunnasta annetun asetuksen 3 §:n muuttamisesta

Sosiaali- ja terveysministerin esittelystä

muutetaan sosiaaliturvan tutkimus- ja kehittämistoiminnan neuvottelukunnasta 21 päivänä elokuuta 1992 annetun asetuksen (814/92) 3 §:n 3 momentti, seuraavasti:

3 §

Valtioneuvosto nimeää muut jäsenet varajäsenineen siten, että sosiaali- ja terveysministeriötä edustaa kaksi jäsentä ja valtiovarainministeriötä, sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskusta, kansanterveyslaitosta ja työterveyslaitosta kutakin yksi jäsen, minkä lisäksi yksi jäsen nimetään kansaneläkelaitoksen, yksi eläketurvakeskuksen ja kaksi kunnallisten keskusjärjestöjen esityksestä. Puheenjohtajan, jäsenten ja varajäsenten toimikausi on kolme vuotta.Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä joulukuuta 1992.

Helsingissä 27 päivänä marraskuuta 1992

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Sosiaali- ja terveysministeri
Jorma Huuhtanen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.