1136/1992

Annettu Helsingissä 27 päivänä marraskuuta 1992

Asetus yksityisestä terveydenhuollosta annetun asetuksen 5 ja 6 §:n muuttamisesta

Sosiaali- ja terveysministerin esittelystä

muutetaan yksityisestä terveydenhuollosta 24 päivänä elokuuta 1990 annetun asetuksen (744/90) 5 §:n 2 momentti ja 6 §:n 1 momentti, sellaisina kuin ne ovat 15 päivänä helmikuuta 1991 annetussa asetuksessa (314/91), seuraavasti:

5 §

Sosiaali- ja terveysministeriö vahvistaa toimintakertomuslomakkeen kaavan.

6 §

Lääninhallituksen tulee lähettää perustamislupapäätökset, vastaavan johtajan hyväksymispäätökset sekä ilmoitukset luvanalaisessa toiminnassa tapahtuneista muutoksista tiedoksi sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskukselle, kansaneläkelaitokselle sekä sille terveyslautakunnalle, jonka alueella terveydenhuollon palveluja annetaan.Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä joulukuuta 1992.

Helsingissä 27 päivänä marraskuuta 1992

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Sosiaali- ja terveysministeri
Jorma Huuhtanen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.