1131/1992

Annettu Helsingissä 27 päivänä marraskuuta 1992

Asetus kuolemansyyn selvittämisestä annetun asetuksen muuttamisesta

Sosiaali- ja terveysministerin esittelystä

muutetaan 21 päivänä joulukuuta 1973 annetun kuolemansyyn selvittämisestä annetun asetuksen (948/73) 11 §:n 2 ja 4 momentti, 14, 24 ja 26 §, sellaisina kuin ne ovat 22 päivänä helmikuuta 1991 annetussa asetuksessa (415/- 91), seuraavasti:

11 §

Oikeuslääketieteelliset ruumiinavaukset suorittaa ensisijaisesti oikeuslääkäri. Oikeuslääketieteellisiä ruumiinavauksia voi suorittaa myös lääninlääkäri, jolla on terveydenhuollon oikeusturvakeskuksen hyväksymä koulutus tehtävään.


Mikäli määrättyjä oikeuslääketieteellisiä ruumiinavauksia ei saada suoritetuksi 2 ja 3 momentissa tarkoitetulla tavalla, terveydenhuollon oikeusturvakeskus voi lääninhallituksen esityksestä hyväksyä muunkin järjestelyn avausten suorittamiseksi. Oikeuslääkäri tai 2 momentissa tarkoitettu lääninlääkäri on kuitenkin oikeutettu toisen lääninhallituksen pyynnöstä ilman erillistä hyväksymistäkin suorittamaan oikeuslääketieteellisiä ruumiinavauksia myös virallisen toimialueensa ulkopuolella, mikäli se lääninhallitus, jossa hän toimii, antaa tähän suostumuksensa.

14 §

Oikeuslääketieteellisestä ruumiinavauksesta on pidettävä pöytäkirjaa terveydenhuollon oikeusturvakeskuksen määräämällä tavalla.

24 §

Ulkonainen ruumiintarkastus ja ruumiinavaus sekä niihin liittyvä näytteiden ottaminen on suoritettava noudattaen sosiaali- ja terveysministeriön ohjeita.

26 §

Tarkempia määräyksiä tämän asetuksen täytäntöönpanosta antaa poliisin toimesta suoritettavien tehtävien osalta sisäasiainministeriö sosiaali- ja terveysministeriötä kuultuaan ja muilta osin sosiaali- ja terveysministeriö sisäasiainministeriötä kuultuaan.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä joulukuuta 1992.

Sosiaali- ja terveyshallituksen tämän asetuksen voimaan tullessa voimassa olleiden säännösten nojalla antamat määräykset ja ohjeet jäävät edelleen voimaan, kunnes sosiaali- ja terveysministeriö kumoaa ne.

Helsingissä 27 päivänä marraskuuta 1992

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Sosiaali- ja terveysministeri
Jorma Huuhtanen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.