1089/1992

Annettu Helsingissä 27 päivänä marraskuuta 1992

Laki kuolemansyyn selvittämisestä annetun lain 3 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisestimuutetaan kuolemansyyn selvittämisestä 1 päivänä kesäkuuta 1973 annetun lain (459/73) 3 §, sellaisena kuin se on 17 päivänä tammikuuta 1991 annetussa laissa (114/91), seuraavasti: [ Merkitty kohta oikaistu (v. 1992), alkuperäinen sanamuoto kuului: kuolemansyyn selvittämisessä on noudatettava sen lisäksi, mitä tässä luvussa säädetään, sosiaali- ja terveysministeriön vahvistamia menettelytapoja. ]

3 §

Lääketieteellisessä kuolemansyyn selvittämisessä [ Merkitty kohta oikaistu (v. 1992), alkuperäinen sanamuoto kuului: Lääketieteellisessä kuolemansyys selvittämisessä ] on noudatettava sen lisäksi, mitä tässä luvussa säädetään, sosiaali- ja terveysministeriön vahvistamia menettelytapoja.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä joulukuuta 1992.

Sosiaali- ja terveyshallituksen tämän lain voimaan tullessa voimassa olleiden säännösten nojalla antamat määräykset ja ohjeet jäävät edelleen voimaan, kunnes sosiaali- ja terveysministeriö kumoaa ne.

HE 264/92
StVM 38/92

Helsingissä 27 päivänä marraskuuta 1992

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Sosiaali- ja terveysministeri
Jorma Huuhtanen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.