1061/1992

Annettu Helsingissä 25 päivänä marraskuuta 1992

Ympäristöministeriön päätös eräiden korkotukilainojen koroista

Ympäristöministeriö on kunnille asuntoalueiden hankkimiseksi myönnettävästä korkotuesta 21 päivänä tammikuuta 1972 annetun lain (65/72) 7 §:n 2 momentin, eräisiin lämmityslaitosinvestointeihin myönnettävistä korkotukilainoista 10 päivänä marraskuuta 1978 annetun lain (836/78) 5 §:n 2 momentin, eräisiin lämmityslaitoshankkeisiin myönnettävistä lainoista ja korkotuesta 25 päivänä tammikuuta 1982 annetun lain (83/82) 10 §:n 3 momentin ja vuokra-asuntolainojen korkotuesta 19 päivänä joulukuuta 1980 annetun lain (867/80) 5 §:n 2 momentin nojalla, sellaisena kuin niistä viimeksi mainittu on 18 päivänä tammikuuta 1985 annetussa laissa (62/85), hankittuaan asiasta Suomen Pankin lausunnon ja asian oltua valmistavasti valtioneuvoston raha-asiainvaliokunnan käsiteltävänä, päättänyt:

1 §

1) Luottolaitoksen perimä vuotuinen korko asuntoaluehankinnan korkotukiluotoista saa olla toistaiseksi enintään 10 prosenttia.

2) Luottolaitoksen perimä vuotuinen korko eräisiin lämmityslaitosinvestointeihin myönnetyistä korkotukilainoista saa olla toistaiseksi enintään 11 prosenttia.

3) Luottolaitoksen perimä vuotuinen korko lämmityslaitoshankkeiden korkotukilainoista saa olla ennen vuotta 1986 hyväksyttyjen korkotukilainojen osalta toistaiseksi enintään 11 prosenttia, 1.1.1986 ja 30.11.1992 välisenä aikana hyväksyttyjen korkotukilainojen osalta toistaiseksi enintään 11 prosenttia sekä 1.12.1992 lukien hyväksyttyjen korkotukilainojen osalta toistaiseksi enintään 12 prosenttia.

4) Lainanantajan perimä vuotuinen korko vuokra-asuntolainojen korkotuesta annetussa laissa tarkoitetuista korkotukilainoista saa olla ennen vuotta 1986 hyväksyttyjen korkotukilainojen osalta toistaiseksi enintään 10 prosenttia, 1.1.1986 ja 31.8.1992 välisenä aikana hyväksyttyjen korkotukilainojen osalta toistaiseksi enintään 11 prosenttia sekä 1.9.1992 lukien hyväksyttyjen korkotukilainojen osalta toistaiseksi enintään 12 prosenttia.

2 §

Kiinnitysluottopankki voi kuitenkin periä 1 §:n 2-4 kohdassa tarkoitetusta korkotukilainasta enintään prosenttiyksikköä korkeampaa korkoa kuin se maksaa siitä obligaatiolainasta, josta korkotukilaina on myönnetty.

3 §

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä joulukuuta 1992.

Tällä päätöksellä kumotaan eräiden korkotukilainojen koroista 27 päivänä elokuuta 1992 annettu ympäristöministeriön päätös (829/92).

Helsingissä 25 päivänä marraskuuta 1992

Ministeri
Pirjo Rusanen

Vt. ylitarkastaja
Jorma Pietiläinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.