1042/1992

Annettu Helsingissä 18 päivänä marraskuuta 1992

Valtiovarainministeriön päätös verovuoden 1993 ennakon alarajasta ja kantoeristä

Valtiovarainministeriö on 28 päivänä marraskuuta 1959 annetun ennakkoperintälain 42 §:n ja 48 §:n 1 momentin nojalla,

sellaisina kuin ne ovat, 42 § 12 päivänä marraskuuta 1982 annetussa laissa (808/82) ja 48 §:n 1 momentti 13 päivänä elokuuta 1976 annetussa laissa (670/76), päättänyt:

1 §

Ennakkoa ei määrätä, jos sen määrä olisi pienempi kuin 500 markkaa.

2 §

Ennakko kannetaan tulo- ja varallisuusverolaissa (1240/88) tarkoitetuilta yhteisöiltä ja yhteisetuuksilta ennakon määrästä riippuen kahdessa tai useammassa erässä seuraavasti:


Kannettavan   Kanto- Kantokuukaudet
ennakon     erien
määrä      luku-
mk        määrä
   500-5 000  2  helmikuu ja syyskuu
yli 5 000     11  helmikuu-joulukuu

3 §

Muille kuin 2 §:ssä tarkoitetuille yhteisöille ja yhteisetuuksille määrätty ennakko kannetaan ennakon määrästä riippuen yhdessä tai useammassa erässä seuraavasti:


Kannettavan   Kanto- Kantokuukaudet
ennakon     erien
määrä      luku-
mk        määrä
  500-800     1  huhtikuu
yli  800 mutta
enintään 3 000   2  maaliskuu ja syyskuu
yli 3 000 mutta
enintään 10 000  3  toukokuu, elokuu ja marraskuu
yli 10 000 mutta
enintään 30 000  5  maaliskuu, toukokuu, heinäkuu,
            syyskuu ja marraskuu
yli 30 000 mutta
enintään 100 000  5  huhtikuu, kesäkuu, elokuu,
            lokakuu ja joulukuu
yli 100 000    10  maalis-joulukuu

4 §

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä joulukuuta 1992. Päätöstä sovelletaan verovuodelta 1993 määrättävän ennakon kantoon.

Helsingissä 18 päivänä marraskuuta 1992

Valtiovarainministeri
Iiro Viinanen

Vs. ylitarkastaja
Jukka Havula

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.